Magnus Videquist, Servicemarknadschef Volkswagen om kundernas reaktioner på uppdateringen

Vwdieselinfo.se är Volkswagen Group Sveriges särskilda webbplats om dieselfrågan. Sidan vänder sig till dig som vill veta mer om frågan. Här hittar du de senaste nyheterna men också fördjupande information om vad dieselfrågan innebär, om hur åtgärdsarbetet går och om det nya Volkswagen som nu tar form. Sidan uppdateras löpande.

Namn
E-post
Antal bilar med en tillgänglig myndighetsgodkänd åtgärd

Volkswagen-koncernen har fått samtliga tekniska åtgärder för TDI-motorer godkända av den tyska transportmyndigheten (KBA). Siffrorna uppdateras i takt med att de godkända åtgärderna blir tillgängliga på verkstäderna. Så fort en åtgärd finns tillgänglig skickas ett brev till alla ägare av den berörda bilmodellen, och därefter kan tid för serviceåtgärden bokas in. Då KBA godkänt åtgärderna löpande, kommer de bilmodeller där godkännande från KBA getts tidigare under året att ha hunnit längre i åtgärdsarbetet jämfört med de bilmodeller där godkännandet getts senare på året.


Trendmässig minskning av EGR-reparationer

Under våren har frågan om EGR-ventiler diskuterats i anslutning till Volkswagens åtgärdsprogram. EGR-ventilen styr återföringen[…]

Analys av Teknikens Världs tester [Slutrapport]

Den 6 april träffade experter från Volkswagen Teknikens Värld med anledning av de tester tidningens[…]

Volkswagen träffade Teknikens Värld

Den 6 april träffade experter från Volkswagen Teknikens Värld med anledning av tidningens tester av[…]

Volkswagen Groups servicemarknadschef om kundernas reaktioner [Film]

Magnus Videquist, servicemarknadschef på Volkswagen Group, berättar om responsen från kunder som genomfört uppdateringen.

Vad innebär dieselfrågan?

I september 2015 bekräftade Volkswagenkoncernen att vissa av koncernens dieselmotorer innehöll en mjukvara som optimerar utsläppsvärdena för kväveoxider (NOx) när bilen utsattes för testkörning. Sedan detta upptäcktes har ett omfattande förändringsarbete inletts inom Volkswagen-koncernen. En ny organisationsstruktur och strategi har etablerats. Nya investeringar kommer att göras för att ta fram fler elbilar eller laddhybrider fram till 2020. Parallellt med detta pågår ett omfattande utredningsarbete på flera nivåer för att gå till botten med vad som hänt. Vid årsskiftet 2015/2016 inledde Volkswagen arbetet med att åtgärda de bilar som berörs av dieselfrågan. Vid slutet av 2016 hade samtliga berörda Volkswagenbilar fått en godkänd teknisk lösning som nu tillgängliggörs löpande på auktoriserade verkstäder. Den tyska godkännandemyndigheten KBA:s tester, som ligger till grund för godkännandet av åtgärderna, har även bekräftat att de tekniska åtgärderna för berörda fordon inte på något negativt sätt kommer att påverka bränsleförbrukning, motorprestanda eller ljudnivå.

Senaste nyheterna