Vwdieselinfo.se är Volkswagen Group Sveriges särskilda webbplats om dieselfrågan. Sidan vänder sig till dig som vill veta mer om frågan. Här hittar du de senaste nyheterna men också fördjupande information om vad dieselfrågan innebär, om hur åtgärdsarbetet går och om det nya Volkswagen som nu tar form. Sidan uppdateras löpande.

Samtliga bilar har nu en tillgänglig myndighetsgodkänd åtgärd!

Volkswagen-koncernen har fått samtliga tekniska åtgärder för TDI-motorer godkända av den tyska transportmyndigheten (KBA). Dessa finns nu tillgängliga på våra verkstäder - eller kommer att finnas det inom kort - och kan bokas in i samband med en ordinarie service.


Nytt uttalande från Volkswagen AGs koncernledning

Hiltrud Dorothea Werner, medlem i koncernledningen för Volkswagen AG och ansvarig för Integrity and Legal[…]

Dieselbilar attraktiva på begagnatmarknaden

De senaste åren har det riktats ett stort intresse mot prisutvecklingen på begagnade dieselbilar. En[…]

Volkswagen fortsätter åtgärda bilar

Tre år har gått sedan det kom fram att vissa dieselbilar kunde ha en felaktig[…]

Viktigt att öka takten i ”ladda-hemma-stödet”

För ett år sedan inledde Volkswagen Personalbilar sin laddboxkampanj. Under hösten 2017 fick alla köpare[…]

Vad innebär dieselfrågan?

I september 2015 bekräftade Volkswagenkoncernen att vissa av koncernens dieselmotorer innehöll en mjukvara som optimerar utsläppsvärdena för kväveoxider (NOx) när bilen utsattes för testkörning. Sedan detta upptäcktes har ett omfattande förändringsarbete inletts inom Volkswagen-koncernen. En ny organisationsstruktur och strategi har etablerats. Nya investeringar kommer att göras för att ta fram fler elbilar eller laddhybrider fram till 2020. Parallellt med detta pågår ett omfattande utredningsarbete på flera nivåer för att gå till botten med vad som hänt. Vid årsskiftet 2015/2016 inledde Volkswagen arbetet med att åtgärda de bilar som berörs av dieselfrågan. Vid slutet av 2016 hade samtliga berörda Volkswagenbilar fått en godkänd teknisk lösning. Auktoriserade verkstäder genomför nu den tekniska lösningen och målet är att alla berörda bilar ska åtgärdas. Den tyska godkännandemyndigheten KBA:s tester, som ligger till grund för godkännandet av åtgärderna, har även bekräftat att de tekniska lösningarna för berörda fordon inte på något negativt sätt kommer att påverkar bränsleförbrukning, motorprestanda eller ljudnivå.

Senaste nyheterna