Volkswagen AG har publicerat följande information

Wolfsburg, 22 september 2015 – Volkswagen arbetar intensivt för att komma till rätta med problemet kring mjukvaran i dieselmotorer. Nya fordon från Volkswagen Group med EU 6-motorer i nuläget tillgängliga inom Europeiska Unionen uppfyller samtliga legala kriterier och miljöstandarder. Mjukvaran i fråga påverkar inte användandet, förbrukningen eller utsläppen.

Våra interna undersökningar har visat att mjukvaran i fråga även har installerats i andra fordon med dieselmotorer från Volkswagen Group. Majoriteten av dessa motorer påverkas inte av mjukvaran.

Enbart fordon med Typ EA 189-motorer berörs, globalt handlar det om cirka 11 miljoner fordon. En skillnad mellan uppmätta utsläpp vid dynometertester och vägtester har observerats enbart för den typen av motorer. Volkswagen arbetar just nu intensivt för att ta fram tekniska lösningar för att åtgärda problemet. Företaget samarbetar därför med relevanta myndigheter och organisationer samt med myndigheten KBA – Kraftfahrtbundesamt.

För att täcka de kostnader som uppstår i samband med serviceåtgärder och andra åtgärder för att vinna tillbaka våra kunders förtroende så kommer Volkswagen att göra en avsättning om cirka 6,5 miljarder Euro. Avsättningen kommer att bokföras i resultaträkningen under tredje kvartalet innevarande år. Det uppskattade beloppet kan komma att ändras till följd av pågående utredningar.

Gruppens vinstmål 2015 kommer att justeras i enlighet med avsättningarna.

Volkswagen tolererar inga typer av legala överträdelser. Styrelsens hösta prioritet är att vinna tillbaka förlorat förtroende och att avvärja att våra kunder tar skada. Volkswagen Group kommer fortlöpande att regelbundet och transparent informera kunder och allmänhet om utredningarnas utveckling.