Volkswagen Sverige kontaktar nu kunderna

Volkswagen Group Sverige har nu per brev kontaktat ägarna till de nästan 225 000 dieselbilar i Sverige som berörs av mjukvaran. Är du en berörd bilägare kommer du att få detta brev inom kort.

Sedan drygt en vecka kan alla som vill gå in på Volkswagen Sveriges hemsida och enkelt få svar på om ens bilen är berörd eller inte, genom att skriva in sitt registreringsnummer. Hittills har nästan 120 000 användare varit inne och kontrollerat detta.

Hela Volkswagen-koncernens fokus ligger nu på att färdigställa och testa de tekniska uppdateringar som krävs för att åtgärda problemet. Så fort dessa har godkänts av berörda myndigheter kan vi i Sverige påbörja arbetet med att uppgradera bilarna i våra märkesverkstäder. Åtgärden kommer att vara kostnadsfri och vi kommer att göra allt för att den kan genomföras så smidigt som möjligt för våra kunder.