Volkswagens CEO Matthias Müller: ”Vi ska ta oss igenom krisen”

Wolfsburg 6 oktober 2015

  • Koncernchefen vänder sig till de anställda
  • Matthias Müller lovar att snabbt och outtröttligt skapa klarhet om utsläppsskandalen
  • ”Vi kommer göra allt vi kan för att se till att Volkswagen även i framtiden står för bra och trygga jobb”
  • Dieselbilar med EU6-motor uppfyller typgodkännande och miljökrav
  • Tekniska lösningar för kunderna finns inom räckhåll
  • Noggrannhet är viktigare än snabbhet. Müller: ”Arbetet omfattar fyra varumärken och en mänga olika modeller”
  • Effektiviseringsprogrammet kommer att intensifieras – alla planerade investeringar ska kritiskt granskas

Vid ett möte med anställda i Wolfsburg idag lovade Matthias Müller, CEO för Volkswagen AG, att outtröttligt verka för att skapa klarhet om utsläppsskandalen. Det som hänt strider mot allt som koncernen och dess anställda står för och det finns därför inget som ursäktar det inträffade, enligt Müller. Samtidigt uppmuntrade han de anställda: ”Vi kan, och vi vill, ta oss igenom den här krisen tack vare att Volkswagen är ett starkt företag. Viktigast av allt, vi har det bästa bilbyggarteamet som man kan önska sig”. Han tillägger att koncernen ska göra allt för att se till att Volkswagen även i framtiden ska stå för bra och trygga jobb.

Inför de 20 000 anställda som samlats vid fabriken i Wolfsburg klargjorde Müller att ”förutom de enorma finansiella skadorna som fortfarande inte är möjliga att kvantifiera, så är den här krisen framförallt om en förtroendekris. Den berör företagets kärna och vår identitet: Den handlar nämligen om våra fordon.” Enligt Müller är stabilitet, tillförlitlighet och trovärdighet kärnan i Volkswagens varumärke. ”Vår viktigaste uppgift är därför att vinna tillbaka det förtroende vi har förlorat gentemot våra kunder, partners, ägare och allmänheten. Det första steget är att snabbt och outtröttligt skapa klarhet. ”Först när alla kort har lagts på bordet, när inga fler stenar finns att vända på, endast då kommer vi att kunna återvinna förtroendet”, enligt Müller.

Koncernchefen bad de anställdas om förståelse och förklarade att även han saknar svar på många frågor: ”Tro mig – jag är lika otålig som ni. Men inför det arbete vi nu har framför oss, med åtgärder för fyra varumärken och många olika modeller, så är noggrannhet viktigare än snabbhet.”

Enligt Müller har en åtgärdsplan utarbetats av en projektgrupp. De närmaste dagarna kommer samtliga berörda kunder informeras om att deras bilar kommer att uppgraderas. På koncernens hemsidor finns möjlighet att kontrollera vilka fordon som berörs. Inom kort kommer koncernen att redovisa en teknisk lösning inför berörda myndigheter för godkännande – i första hand inför den tyska transportmyndigheten (KBA). ”I många fall räcker det med en mjukvaruuppdatering. Vissa fordon kommer dock att kräva även hårdvarujusteringar. Vi kommer fortlöpande att hålla våra kunder informerade om nödvändiga åtgärder och se till att det finns verkstadskapacitet.”

Koncernchefen betonade också att samtliga berörda fordon är säkra och kan användas: ”Våra kunders säkerhet har aldrig äventyrats. Det är också viktigt att påpeka att koncernens nya dieselbilar, som har motorer enligt den nya standarden EU6, uppfyller alla miljökrav och andra kriterier. För Wolfsburg innebär det att produktionen kan fortsätta.”

Men Müller tog också upp att ”även om tekniska lösningar finns inom räckhåll så är det ännu inte möjligt att kvantifiera de finansiella konsekvenserna.” Han sa att koncernen nu måste agera snabbt: ”Vi har därför påbörjat en kritisk granskning av samtliga planerade investeringar. Investeringar som inte är absolut nödvändiga kommer att senareläggas eller avlysas. Effektiviseringsprogrammet kommer att intensifieras. För att tala klarspråk: Det kommer inte att vara en smärtfri process.” Müller lovade dock de anställda att ”göra allt för att se till att Volkswagen även i framtiden kommer att stå för bra och trygga jobb.”

Müller sa också: ”Vi har på bilmässan i Frankfurt nyligen visat att Volkswagen är väl positionerat när det kommer till framtidens teknologi. Vi har inte råd att äventyra den positionen. Vi måste genomgå omfattande besparingar för att hantera den här krisen, men vi har samtidigt inte råd att göra besparingar på bekostnad av framtiden. Det är något som de kommande veckorna och månaderna kommer att handla om.”

Müller poängterar att mycket fakta ännu saknas. En slutsats är dock redan klar: ”Volkswagen måste återigen värna integritet. Inte bara på pappret, utan närsomhelst, varsomhelst. Vi kommer att göra allt i vår makt för att försäkra oss om att reglerna respekteras av alla involverade. Volkswagen Group och dess varumärken står för hållbarhet, ansvarstagande och trovärdighet. För tillfället är vår värdegrund omskakad. Men, tillsammans med er, är jag fast besluten att visa att våra värderingar leder oss rätt. Vi ska visa att Volkswagen, och var och en av oss, förtjänar folkets förtroende överallt.”