Uttalande från Volkswagen AG:s styrelse

I samband med sitt möte idag valde Volkswagen AG:s styrelse Hans Dieter Pötsch (64) till ordförande med omedelbar effekt. Styrelsen utsåg också Frank Witter, tidigare ordförande i Volkswagen Financial Services AG, till att efterträda Pötsch som medlem i Volkswagen AG:s ledningsgrupp med ansvar för Finans och Controlling.

I ett uttalande, på uppdrag av styrelsen, sade Wolfgang Porsche, medlem i den exekutiva kommittén så här:

–        Vi riktar ett stort tack till Pötsch som accepterat att ta sig an en så viktig uppgift i denna svåra tid. Pötsch har djupgående kunskaper om hela Volkswagen-koncernen och bilindustrin generellt men också stor expertkunskap om finansmarknaderna. Vi vill också tacka Berthold Huber som har haft ansvaret som styrelsens interimsordförande och som också har bidragit med viktiga tjänster för företaget i denna funktion.

Direkt efter mötet sade Pötsch att:

–        Jag är tacksam gentemot styrelsen för att ha fått förtroendet i och med valet av mig som ordförande. Jag kommer att göra mitt yttersta för att ta fram hela sanningen om vad som har hänt. Jag är fast besluten att ge mitt bidrag till att Volkswagen ska kunna återvinna förtroendet hos kunderna, allmänheten, investerarna och våra affärspartners. Min viktigaste uppgift är nu att vara med och leda Volkswagen mot en framgångsrik framtid.

Styrelsens nye ordförande fortsätter:

–        Dagens möte visade återigen att utredningarna genomförs systematiskt och intensivt. Advokatfirman Jones Day, utsedd av styrelsen för att genomföra den externa utredningen, lämnar bokstavligt talat inte någon sten orörd.

Han tillade att gissningar och vaga antaganden inte är meningsfulla för någon:

–        Styrelsen fäster stor vikt vid det faktum att klargörandet sköts av Jones Day. Vi kommer att nära följa och stötta denna process. Och vi kommer att göra vad som krävs av oss för att säkerställa att de nödvändiga konsekvenserna kan dras från denna utredning.

Är du journalist och önskar ytterligare information? Kontakta då Marcus Thomasfolk, Informationschef, 08-553 867 97 eller 070-35 896 57, marcus.thomasfolk@volkswagen.se