Den kommande åtgärdskampanjen

Hör Magnus Videquist, chef för servicemarknad, berätta om hur den kommande åtgärdskampanjen kommer att gå till.