Uppdaterad information från Transportstyrelsen

Transportstyrelsen följer utvecklingen i avgasfrågan och avger löpande uppdateringar om detta.

Läs den senaste uppdateringen här.