Matthias Müller presenterar nästa steg för Volkswagen-koncernen

Müller2

  • Stöd till kunder är högsta prioritet
  • Koncernen ser bortom nuvarande krisen
  • Ny strategi ska läggas fram år 2016

Volkswagen-koncernens VD Matthias Müller har presenterat fem viktiga steg för att omstrukturera koncernen.
− Vi måste se bortom den nuvarande situationen och skapa förutsättningar för Volkswagens framgångsrika vidareutveckling, sade Müller på onsdagen i Wolfsburg.

Han presenterade en plan på fem viktiga punkter som han avser att sjösätta så att Volkswagen-koncernen förblir en av världens ledande biltillverkare även i framtiden. Müller är övertygad om att koncernen kommer att ta sig ur den nuvarande situationen starkare än någonsin. Han meddelade att hörnstenarna i koncernens strategi 2025 kommer att presenteras nästa år.´

Matthias Müller förklarade att hans högsta prioritet är att stödja de kunder som drabbats av dieselfrågan.
− Våra kunder är kärnan i allt som våra 600 000 anställda världen över gör, sade han.

I kontakt med Kraftfahrtbundesamt (KBA – den tyska transportmyndigheten) arbetar Volkswagen-koncernen nu intensivt med att utveckla effektiva tekniska lösningar. Genomförandet av åtgärdsprogrammet inleds i januari 2016.

Müllers andra prioritering är att systematiskt driva och slutföra utredningen av vad som hänt.
− Vi måste avslöja sanningen och lära av det, sade han och tillade att företaget är extremt noggrant i sin analys. För detta ändamål har revisionsbolaget Deloitte varit engagerat i tillägg till de åtgärder som redan aviserats. Enligt Müller måste de ansvariga för vad som hänt ställas till svars och ta konsekvenserna av sitt handlande.

Müllers tredje prioritet är att införa nya strukturer i Volkswagen-koncernen.
− Det viktiga är att koncernledningen kommer att vara decentraliserad i större utsträckning i framtiden, med mer självständighet för varumärken och regioner, sade han.

Müller uppgav att ledningsgruppen kommer att fokusera på varumärkesöverskridande strategier, utnyttja synergier och säkerställa att koncernens resurser används på ett effektivt sätt.
− Vi kommer i detalj att granska vår nuvarande portfölj med fler än 300 modeller och undersöka det bidrag som var och en gör för vårt resultat.

Som sin fjärde prioritet kommer Müller att driva fram en omläggning av koncernens kultur och ledarskapsbeteende. Han noterade att strävan efter perfektion och anställdas engagemang och socialt ansvar måste bibehållas. Däremot anser han att det behövs förändringar i hur företaget kommunicerar och hur det hanterar sina misstag.
– Vi behöver en kultur av öppenhet och samarbete.

Müller uppmanade också alla i Volkswagen-koncernen att visa mer mod, större kreativitet och mer entreprenörsanda i sina kontakter med varandra.

Müller meddelade att den femte prioriteringen är att förändra koncernens strategi 2018 till en strategi 2025.
– Många utanför Volkswagen-koncernen, men även en del av oss, har inte förstått att vår strategi 2018 handlar om så mycket mer än produktionssiffror. En hel del saker var underställda en önskan att vara ”snabbare, högre och större”, särskilt avkastning på försäljningen.

Enligt Müller är poängen inte att sälja 100 000 fler eller färre fordon än en stor konkurrent. I stället är den viktigaste frågan kvalitativ tillväxt. Müller meddelade att hörnstenarna i koncernens strategis 2025 kommer att utvecklas under de kommande månaderna, och att strategin kommer att presenteras i mitten av nästa år.