Fortsatt klargörande: Interna utredningar inom Volkswagen AG visar på oriktigheter gällande CO2-nivåer

  • Matthias Müller: Obevekligt och omfattande klargörande är vårt enda alternativ
  • Cirka 800 000 bilar från koncernen kan vara påverkade
  • Första uppskattning ger en ekonomisk risk på cirka 2 miljarder euro

Volkswagen-koncernen går framåt i sitt klarläggande i dieselfrågan: i samband med interna utredningar har man påträffat oriktigheter i samband med typgodkännande av CO2-nivåer. Baserat på nuvarande vetskap kan cirka 800 000 bilar från Volkswagen-koncernen vara påverkade. En första uppskattning ger en ekonomisk risk på cirka två miljarder euro. Volkswagen AG:s ledningsgrupp kommer omedelbart att starta en dialog med de ansvariga typgodkännandemyndigheterna gällande konsekvenserna av dessa upptäckter. Det ska leda till en trovärdig utvärdering av de legala och de påföljande ekonomiska konsekvenserna av denna ännu inte till fullo klarlagda fråga.

I samband med genomgången av alla processer och arbetsflöden i samband med dieselmotorer stod det klart att CO2-nivåerna och därmed bränsleförbrukningssiffrorna för några modeller var för lågt satta under certifieringsprocessen för CO2. Majoriteten av dessa bilar har dieselmotorer.

– Från första början har jag arbetat hårt för ett obevekligt och omfattande klargörande av händelserna. Vi stoppar inte för något eller någon. Det här är en smärtsam process men det är vårt enda alternativ. För oss är det enbart sanningen som räknas. Det är basen för den grundläggande omstrukturering som Volkswagen behöver, säger Matthias Müller, VD för Volkswagen-koncernen och tillägger:

– Volkswagen AG:s ledning beklagar djupt den här situationen och önskar att understryka sin målmedvetenhet att systematiskt fortsätta längs den inslagna vägen mot klarläggande och transparens.

I samarbete med ansvariga myndigheter kommer Volkswagen att göra allt som står i sin makt för att klarlägga kommande handlingsplaner så snabbt som möjligt och säkerställa rätt CO2-klassning för de påverkade bilarna.

Säkerheten i dessa bilar är på inget sätt påverkad. En trovärdig utvärdering av omfattningen av oriktigheterna är ännu inte möjlig. En första uppskattning ger en ekonomisk risk på cirka två miljarder euro.

Är du journalist och önskar ytterligare information? Kontakta då Marcus Thomasfolk, Informationschef, 08-553 867 97 eller 070-35 896 57, marcus.thomasfolk@volkswagen.se