Nästa steg i klargörandet av CO2-frågan

  • Berörda bilar från Volkswagen-koncernen av nuvarande modellår har identifierats
  • Kunder kommer att informeras via hemsida
  • Diskussioner med myndigheter har inletts

Volkswagen-koncernen rapporterar nu att bilar av modellår 2016, som påverkats av CO2-frågan, har identifierats. I och med detta finns det nu klarhet om nya bilar som finns på marknaden. Det var den 3 november som koncernen meddelade att det kunde finnas oriktigheter i uppgifterna om CO2 i samband med typgodkännandet av cirka 800 000 bilar. Detta upptäcktes genom koncernens egna pågående utredningar och blev därmed offentliggjorda.

De interna utredningarna avseende nuvarande bilar av årsmodell 2016 har kommit fram till resultat som begränsar antalet bilar med sannolikt felaktiga CO2-uppgifter. Totalt är det cirka 430 000 bilar från hela koncernen som påverkats. En lista med berörda modeller från de olika märkena finns bifogad.

För att kunna genomföra en omprövning av bilarnas CO2-siffror så snart som möjligt, har berörda myndigheter informerats om de senaste resultaten. Volkswagen-koncernen informerar samtidigt sina importörer och affärspartners.

Nästa steg blir att, till exempel för varumärket Volkswagen Personbilar, fastställa nya CO2-siffror under överinseende av den tyska myndigheten KBA.

Under den kommande veckan kommer märkenas svenska informationssidor på Internet också att kompletteras med information om CO2-frågan. Genom att knappa in bilens chassinummer kommer en kund kunna ta reda på om den egna bilen är berörd. För varumärket Volkswagen Personbilar kommer informationen att finnas på www.volkswagen.se/info

Tillsammans med myndigheterna kommer man nu att undersöka om det finns bilar från tidigare modellår som är påverkade. Baserat på vad som nu är känt, förväntar sig Volkswagen-koncernen att det fortfarande kommer att handla om den tidigare kommunicerade totalsiffran på cirka 800 000 bilar.

Volkswagen-koncernen har utöver detta redan en dialog med respektive lands finansiella- och skattemyndigheter för att säkerställa att de skatter som uppstår i direkt samband med CO2-frågan ska hanteras direkt av Volkswagen-koncernen och inte av kunderna.

Viktigt att betona är att bilens säkerhet på intet sätt är påverkad och det finns därför heller inte något behov av att genomföra några tekniska åtgärder.

******************

Är du journalist och önskar ytterligare information? Kontakta då Marcus Thomasfolk, Informationschef, 08-553 867 97 eller 070-35 896 57, marcus.thomasfolk@volkswagen.se

Volkswagen Group Sverige AB är Sveriges största bilimportör och marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT och Porsche. Under 2014 sålde Volkswagen Group Sverige AB och dess märken totalt 81 000 personbilar och hade därmed en marknadsandel på 26,7 procent av den svenska personbilsmarknaden. Dessutom sålde man 13 000 lätta transportbilar vilket är 31 procent av transportbilsmarknaden. Volkswagen Group Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Europas största biltillverkare Volkswagen AG, som sålde 10,1 miljoner bilar på världsmarknaderna under 2014.