”Vår viktigaste prioritet är att underlätta för de kunder som drabbats” – Klargörande med anledning av VW-gruppens koncernchef Matthias Müllers brev till finansminister Magdalena Andersson

Nyligen skickade VW-gruppens koncernchef Matthias Müller ett brev till samtliga finansministrar i de EU-länder som berörs av CO2-frågan. Initiativet var ett av många led i koncernens pågående dialog med politiker och myndigheter i de berörda marknaderna. Sverige är en av dessa marknader, och brevet skickades även till finansminister Magdalena Andersson.

I brevet konstaterar Matthias Müller att bilar av märkena VW, Audi, Skoda och Seat på den svenska marknaden sannolikt är drabbade. Detta kan innebära att miljösubventioner kan ha betalats ut till bilägarna på felaktiga grunder. I brevet försäkrar Matthias Müller finansministern att VW-koncernen avser stå för eventuella skattetillägg som kan uppstå på grund av detta.

Matthias Müller betonar också att VW-koncernens viktigaste prioritet just nu är att så långt möjligt underlätta för de kunder som berörs. Han ber därför om finansministerns hjälp att vidta de legala och administrativa åtgärder som behövs för att Skatteverket ska kunna kräva eventuella skattetillägg direkt från VW-koncernen i stället för från den enskilda berörda kunden.

Syftet med vädjan är att underlätta för de bilägare som berörs. Vädjan ska på intet sätt betraktas som ett krav om särbehandling eller en önskan om att kringgå, eller på något sätt förändra, svensk skattelagstiftning.

Brevet från Matthias Müller till finansministern finns att läsa i sin helhet här