Bilar som ska undersökas om felaktig CO2-information i Sverige

Volkswagen Group Sverige har nu identifierat hur många bilar som är berörda av potentiellt felaktiga CO2-siffror. För svensk del rör det sig i nuläget om cirka 4 500 bilar av modellår 2016 som är berörda och levererade till kund. Siffran kan komma att justeras. Audi, SEAT, Skoda och Volkswagen Transportbilar omfattas inte.

Om man vill kontrollera om den egna bilen är berörd så kommer detta att vara möjligt genom en funktion på märkenas egna hemsidor.

Det som nu sker, är att korrekta CO2-värden kommer att fastställas. Detta kommer att testas under överinseende av den tyska myndigheten KBA. Vidare pågår en utredning om tidigare årsmodeller.

Vi vill betona att bilarna är fullt kördugliga och säkra att använda. Ingen teknisk åtgärd är planerad, detta gäller enbart det redovisade CO2-värdet. Skulle det visa sig att det finns felaktiga CO2-värden så kommer ägare av berörd bil att underrättas via brev. I de fall det skulle uppstå skattemässiga effekter kopplat till felaktiga CO2-värden så kommer Volkswagen AG att ta ansvar för dessa.

Här kan du läsa mer om CO2-frågan