Information om dieselmotorn V6 3,0 TDI i Nordamerika

Audi har nu klarlagt vad som gäller i diskussionen med amerikanska myndigheter om 3-liters V6 dieselmotorer.

Audi ska granska, i detalj dokumentera, och på nytt ansöka om godkännande för vissa parametrar av mjukvarusystemet som används i V6 TDI 3-litersmotorer i Nordamerika. Det har beslutats efter diskussioner mellan AUDI AG och de amerikanska miljövårdsmyndigheterna EPA och CARB. Den uppdaterade mjukvaran kommer att installeras så snart den har erhållit myndigheternas godkännande. Frågan berör de tre varumärkena Audi, Porsche och Volkswagen i Nordamerika.

Diskussionerna har framförallt handlat om ett meddelande som skickades från de amerikanska myndigheterna den andra november. I meddelande informerades Audi om brister i beskrivningen i ansökan för amerikanskt typgodkännande för de så kallade AECD-systemen i motorn. Bristerna kommer att åtgärdas med den uppdaterade mjukvaran och grundlig dokumentation.

Audi har bekräftat att tre AECD-system inte har redovisats i dokumentationen för amerikanskt typgodkännande. Ett av dessa AECD-system kontrollerar temperaturen för avgasreningssystemet. De andra två systemen har som syfte att undvika föroreningar i Adblue-mätventilen och kolväte-förorening av SCR-katalysatorn. Mjukvaran som kontrollerar temperaturen i avgasreningssystemet bedöms vara en så kallad ”defeat device” enligt gällande amerikansk lag.

Audi har i en överenskommelse med miljömyndigheterna enats om att samarbeta vid framtagandet av konkreta åtgärder. Företaget har lovat att fortsättningsvis delta i ett transparent och fullständigt samarbete. Fokus ligger på att ta fram en snabb, okomplicerad och kundvänlig lösning. Det preliminära beslutet om ett frivilligt säljstopp av modeller med V6 TDI dieselmotorer, som tagits gemensamt av de tre berörda varumärkena inom koncernen, har förlängts tills vidare.

Motorn i fråga har utvecklats av Audi och används i de amerikanska modellerna Audi A6, A7, A8, Q5 och Q7 från årsmodell 2009 och framåt. Volkswagen har installerat motorn i Touareg och Porsche har använt motorn i Cayenne för årsmodell 2013 och framåt. Alla berörda modeller är säkra och vägdugliga.

Ovanstående gäller enbart fordon på den nordamerikanska marknaden. Typgodkännandet i Nordamerika skiljer sig från godkännandet i EU. Fordon med 3,0 TDI-motorer som har typgodkännande i EU uppfyller lagkraven.