Servicekampanjen för att åtgärda berörda dieselbilar kan starta

  • Åtgärderna för alla berörda dieselbilar inom motorfamiljen EA189 har godkänts av den tyska myndigheten KBA
  • Kunderna informeras om de kommande stegen
  • Genomförandet av åtgärderna startas i slutet av januari 2016
  • Viktigt steg mot en lösning av kväveoxid-frågan i Europa

Volkswagen-koncernen har till den tyska godkännandemyndigheten KBA (Kraftfahrtbundesamt) presenterat de tekniska åtgärderna för berörda motorer ur motorfamiljen EA 189 med en cylindervolym på 1,2, 1,6 och 2,0 liter. Efter en intensiv granskning har KBA helt godkänt alla åtgärder. Detta innebär att korrigeringsåtgärder för alla berörda bilar har fastställts. För att säkerställa att åtgärderna blir genomförda så snart som möjligt kommer servicekampanjen att startas i slutet av januari 2016.

Vid utvecklingen av de tekniska åtgärderna har det varit viktigt att ta fram kundvänliga lösningar. Åtgärderna för de berörda dieselmotorerna är följande:

  • Motorer med en cylindervolym på 1,2 och 2,0 liter får en mjukvaruuppdatering. Arbetstiden blir knappt en halvtimme.
  • 1,6-litersmotorer får också en mjukvaruuppdatering. Dessutom kommer en så kallad “flödeslikriktare” att monteras precis framför luftmassemätaren. Arbetstiden för att genomföra åtgärderna blir mindre än en timme.

Dessa åtgärder gäller Europa och marknaderna inom EU28. Efter genomförandet av åtgärderna kommer bilarna att uppfylla gällande utsläppsnormer. Målet för de tekniska åtgärderna är att uppnå utsläppskraven utan någon påverkan på motoreffekt, bränsleförbrukning eller prestanda.

Volkswagen Group Sverige kommer nu att skicka ut ett brev till berörda svenska kunder med information om att en servicekampanj är planerad för bilen och att kunden ska avvakta ytterligare skriftlig information. Ett andra brev skickas ut när börjar bli dags att boka tid hos en valfri auktoriserad märkesverkstad för att genomföra de tekniska lösningarna.

Servicekampanjen kommer att inledas enligt följande plan:

  • 2,0-litersmotorer: från första kvartalet 2016
  • 1,2-litersmotorer: från slutet av andra kvartalet 2016
  • 1,6-litersmotorer: från tredje kvartalet 2016

Volkswagen Group Sverige och de auktoriserade märkesverkstäderna kommer se till att besöket blir så smidigt som möjligt för berörda kunder. Exempelvis kommer kunder som behöver vara mobila under tiden som bilen åtgärdas att erbjudas ersättningsbil eller andra lösningar. Åtgärden kan också ske i samband med ordinarie service så att kunden inte behöver åka till verkstaden en extra gång.

Fram till den 31 december 2017 avstår Volkswagen AG uttryckligen från sin eventuella rätt att göra gällande preskriptionsinvändning mot anspråk till följd av mjukvara som installerats i fordon med motortypen EA 189. Detta gäller även om rätten att göra sådana anspråk gällande redan tidigare har preskriberats. Detta innebär att alla berörda kunder kan invänta implementering av de nödvändiga tekniska åtgärderna på sina bilar inom ovan angiven tid utan att drabbas av några nackdelar. Alla berörda bilar är tekniskt säkra och kan därför köras på allmän väg utan någon begränsning.

På den speciella hemsidan www.vwdieselinfo.se finns all information om dieselfrågan samlad.

Informationen i denna pressrelease gäller inte produkter och tjänster från Volkswagen Group of America och Volkswagen Canada.

Är du journalist och önskar ytterligare information? Kontakta då Marcus Thomasfolk, Informationschef, 08-553 867 97 eller 070-35 896 57, marcus.thomasfolk@volkswagen.se