Påverkas begagnatpriserna?

Under hösten har några personer frågat om händelsen med Volkswagens dieselmotor EA189 gett några effekter på begagnatpriserna för dieselbilar generell och för berörda bilar. Vi har frågat Jonas Björkman som är VD för Bilpriser.se om detta. Svaret är att det inte finns några effekter på begagnatpriserna. Se hela intervjun med Jonas Björkman här.