Volkswagen senarelägger bokslut och årsstämma – Planerad rapport om bakgrunden och ansvarsfrågorna kring utsläppfrågan påverkas inte

Volkswagen senarelägger bokslut och årsstämma, men detta påverkar inte tidsplanen för att förtydliga om bakgrunden till utsläppsfrågan. En rapport baserad på den granskning som just nu genomförs och som klargör bakgrunden och ansvarsfrågorna kring utsläppsfrågan, kommer att publiceras enligt plan. Detta kommer att ske under andra halvan av april månad.  Nytt datum för bokslut och årsstämma är ännu inte klara och kommer att offentliggöras så fort dessa bestämts.