Kommentar med anledning av auto motor & sports test: Volkswagens egna mätningar visar inte på någon ökad bränsleförbrukning i Amarok efter åtgärden

Med anledning av det test som publicerats i auto motor & sport denna vecka vill Volkswagen förtydliga följande:

Den testmetod och den mätutrustning som använts (så kallad portabelt mätsystem, PEMS), inte är helt passande för att mäta CO2/bränsleförbrukning med tillräckligt hög noggrannhet. PEMS har i sig själv en tolerans på +/- 10 procent. Volkswagens egna mätningar visar inte på någon ökad bränsleförbrukning i Amarok efter åtgärden. En oberoende testorganisation har också genomfört mätningar, under överinseende av den tyska myndigheten KBA. Utöver att man mätt enligt NEDC (som är den körcykel som officiella bränsleförbrukningsvärden baserar sig på, har man också gjort mätningar enligt kriterierna för andra tester som ligger ännu närmare verklig körning. I samtliga fall har man inte kunnat uppmäta någon ökad förbrukning. Men Volkswagen har ändå använt auto motor & sports rapport för att genomföra ytterligare en serie tester under körning. De pågår fortfarande för Amarok. För Passat, där mjukvaruppdateringen inom kort kommer att få ett godkännande av KBA har man efter detta genomfört tester där man kört över 3000 kilometer på vägar i och omkring Hamburg. Resultaten från dessa tester visar ingen ökning i bränsleförbrukning efter mjukvaruppdateringen.