”Jag ser fram emot Real driving emissions”

gl_sten-forsberg006EU har nu givit klartecken för att börja mäta utsläppsvärden vid riktiga körförhållanden istället för att använda särskilda laboratorietester. De värden som fastställs utifrån denna testmetod kallas för Real driving emissions. De nya testerna förväntas ge en mer korrekt beskrivning av utsläppsvärdena än de mätmetoder som används idag. Sten Forsberg som är chef för Volkswagen Personbilar i Sverige välkomnar utvecklingen och ser framemot att gå över till att att mäta utsläppsvärden från verklig körning.

– Vi på Volkswagen är mycket positiva till att börja mäta ”real driving emissions”, eller RDE som det ibland förkortas. Det ska bli skönt att kunna jämföra realistiska värden, säger Sten Forsberg. 

Hur kommer det här att påverka Volkswagen?

– Positivt! Vi om några är särskilt måna om att framtidens tester blir trovärdiga för konsumenterna, eftersom vi vill vinna tillbaka det förtroende som vi tappade i höstas då det uppdagades att vissa dieselbilar hade en otillåten mjukvara. 

Hur tror ni att konsumenterna kommer att ställa sig till det här?

– Jag tror att konsumenterna är de stora vinnarna i situationen. Det har ju inte varit optimalt med förbrukningsvärden som bygger på ett test som inte liknar hur situationen ser ut i verkligheten. Vårt mål är att kunderna ska känna sig trygga och nöjda med våra produkter, och då behöver vi prata Real driving emissions.

Hur ska branschen gå över till att mäta ”real driving emissions”?

– Det är viktigt att vi jämför äpplen med äpplen. Jag menar alltså att den framtida mätmetoden ska vara jämförbar mellan olika bilar och märken, samtidigt som den speglar verkliga förhållanden. 

Hur kommer bilindustrin som helhet att påverkas av detta?

– Detta är en viktig fråga för bilindustrin, och förhoppningsvis så kommer detta att leda till en positiv förändring för både konsumenter och industrin som helhet, även om det initialt kan innebära vissa utmaningar.

Om du skulle sammanfatta, vad är det bästa med att mäta ”real driving emissions”?

– Det är att konsumenterna får rätt information, avslutar Sten Forsberg.