Volkswagen förnyas – nytt ledarskap i koncernen

Samtidigt som Volkswagen arbetar med att åtgärda dieselbilar med felaktig mjukvara pågår en snabb förnyelse av koncernens struktur och ledning. När den felaktiga mjukvaran avslöjades ersattes den tidigare koncernchefen Martin Winterkorn av Matthias Müller som hämtades från sportbilstillverkanden Porsche.

En annan viktig förändring som gjordes tidigt var utnämningen av Christine Hohmann-Dennhardt som medlem i koncernledningen med ansvar för integritetsfrågor och juridik. Hohmann-Dennhardt rekryterades från Dailmer-Benz. Det är en viktig signal att integritetsfrågorna nu har en stark ställning i ledningen.

Men förnyelsen stannar inte här. Sju av koncernens varumärken har fått nya chefer och åtta avdelningar som rapporterar direkt till den nya koncernchefen Mattias Müller har fått nya chefer. Bland exemplen på nya chefspersoner som snabbt tillsattas i höstas finns bland annat följande:

 • Thomas Sedran tillträdde i november som strategiansvarig
 • Johann Jungwirth tillträdde i november som ansvarig för Volkswagens digitaliseringsstrategi
 • Frank Witter fick i oktober ansvar för Finance & Controlling
 • Karlheinz Blessing tillträdde i januari som ny chef för HR
 • Hiltrud Werner blev i januari ansvarig för gruppens revision
 • Manfred Döss blev i januari chef för den juridiska avdelningen
 • Hans-Joachim Rothenpieler blev i februari ansvarig för kvalitetssäkring inom gruppen

Under 2016 har förnyelsen av Volkswagen-koncernen fortsatt i hög takt med bland annat följande förändringar:

 • Ulrich Eichhorn ny chef för Research&Development
 • Fred Kappler ny chef för försäljning
 • Michael Mauer ny chef över designavdelningen
 • Wolfram Thomas ny produktionschef
 • Ralf-Gerhard Willner ny strategiansvarig för gruppens produkt- och modellverktygslåda

Koncernchefen Mattias Müller har också skapat en ny struktur för att leda koncernen. Ledningsgruppen är mindre. Färre chefer rapporterar direkt till koncernchefen, vilket innebär ett mer decentraliserat beslutsfattande. Varumärken och regioner får mer eget ansvar, medan koncernledningen kommer att fokusera på varumärkesöverskridande strategier, utnyttja synergier och säkerställa att koncernens resurser används på ett effektivt sätt.