Volkswagen överens med amerikanska myndigheter om ersättning till kunder som berörs av dieselfrågan  

En principöverenskommelse gällande ersättningen till de kunder som drabbats av dieselfrågan i USA har träffats mellan Volkswagen AG och det amerikanska justitiedepartementet (miljöavdelningen), miljöskyddsmyndigheten EPA och Kaliforniens luftvårdsmyndighet (CARB), med fullt stöd från Federal Trade Commission (FTC). Principöverenskommelsen kommer att infogas i bindande myndighetsbeslut från justitiedepartementet och FTC under de kommande veckorna.

Volkswagen har även träffat en överenskommelse om de grundläggande villkoren i en förlikning med medlemmar i en grupptalan i ett mål i San Francisco. Denna överenskommelse kommer att utgöra en del av en mer omfattande förlikning som ingås under de kommande veckorna. Den ansvarige domaren, Charles R. Breyer, välkomnade denna utveckling.

Domaren vid dagens domstolsutfrågning i San Francisco, Charles R. Breyer, välkomnade utvecklingen i frågorna. De uppgörelser som nåtts i USA har ingen inverkan på de rättsprocesser som pågår utanför USA. De fortgående utredningar som görs av det amerikanska justitiedepartementets brottsmålsavdelning och de olika delstaternas överåklagare påverkas inte heller av överenskommelserna.

Är du journalist och önskar ytterligare information? Kontakta då Marcus Thomasfolk, Informationschef, 08-553 867 97 eller 070-35 896 57, marcus.thomasfolk@volkswagen.se