Claes Jerveland: ”Glädjande med lösningen i USA”

Volkswagen har kommit överens med amerikanska myndigheter i dieselfrågan. Claes Jerveland, vad tycker Volkswagen Group Sverige om detta?

Det är mycket glädjande! Hela Volkswagen-koncernen har sedan i höstas jobbat stenhårt med att hitta en lösning. När nu genomförandet av åtgärderna på dieselbilarna har kommit igång i Europa och vi kommit överens med myndigheterna i USA så kan vi börja fokusera på framtiden. claes_folkabuss

Hur har ni löst det i Sverige?

I Sverige kommer Volkswagen att åtgärda berörda bilar så att de uppfyller alla krav. Vi försöker på alla sätt se till att åtgärden ska gå så smidigt som möjligt för kunden. Det räcker med ett kort verkstadsbesök som kan göras i samband med ordinarie service eller däckbyte. Kunden erbjuds lånebil vid behov. Arbetet har redan inletts med Volkswagen Amarok, Audi A4, A5 och Q5 samt Seat Exeo. Den tyska transportmyndigheten KBA har efter tester konstaterat att åtgärden på dessa modeller inte påverkar koldioxidutsläppen, bränsleförbrukningen eller prestandan.

Varför skiljer sig åtgärderna åt i USA och Europa?

Politikerna i USA har infört utsläppskrav för kväveoxid som är flera gånger hårdare än de utsläppskrav som finns i Europa för de dieselbilar som berörs. Detta innebär att åtgärderna på bilarna i USA är annorlunda och mer genomgripande än här i Europa. Volkswagens mål är att varken amerikanska eller europeiska kunder ska drabbas av några kostnader med anledning av åtgärden. Eftersom det krävs andra åtgärder i USA jämfört med Europa så måste detta mål uppnås på olika sätt i USA respektive EU.

På vilket sätt skiljer sig läget i USA och Sverige åt?

Som jag sa är utsläppskraven i USA betydligt strängare, vilket gör att det också blir mer komplicerat att åtgärda problemet jämfört med i övriga delar av världen. Gränsvärdena för de berörda EU5-motorerna i Europa ligger på 180 milligram kväveoxid per kilometer, medan motsvarande lagkrav på den amerikanska marknaden är sex gånger hårdare!

Att uppfylla de gränsvärden som gäller här i Europa kräver bara enkla åtgärder. Det handlar om en mjukvaruuppdatering och på 1,6 litersmotorerna installeras också en flödesriktare vilket kan genomföras vid ett snabbt verkstadsbesök som bara tar mellan 30 minuter och en timma. Åtgärden påverkar varken prestanda eller bränsleförbrukning.

Detta innebär att lösningen är betydligt smidigare för kunderna här i Europa än i USA där det kan handla om att montera nya komponenter i avgassystemet, att installera ytterligare sensorer i motorn och annat. Sammantaget blir det större förändringar av bilen och en längre procedur som kan kräva flera verkstadsbesök.

Vad händer nu?

För våra svenska kunder har vi påbörjat arbetet med att åtgärda vissa modeller av Volkswagen, Audi och Seat. Fler modeller kommer att följa och arbetet här i Sverige fortsätter i den takt som den tyska transportmyndigheten KBA testar, kontrollerar och godkänner att åtgärderna för varje respektive modell uppfyller lagkraven med oförändrad prestanda och bränsleförbrukning.

Men varför har inte svenska kunder rätt att få ekonomisk kompensation?

Kunderna ska inte drabbas ekonomiskt med anledning av mjukvaran, och detta kan uppnås på olika sätt. I Sverige och Europa uppnås det genom att vi åtgärdar bilarna på ett smidigt sätt så att de uppfyller kraven. I USA har Volkswagen-koncernen istället valt att ge en ekonomisk kompensation eftersom lösningen inte är lika smidig och förändringen av fordonen är mer genomgripande.

Som säljare ska vi i första hand lösa problemet. Konsumentköplagen är tydlig på denna punkt – en säljare har rätt att åtgärda en produkt. Kompensation kommer i fråga först om det skulle visa sig att det finns ett fel som inte går att åtgärda.

Vad gäller för de kunder som ännu inte åtgärdat sina bilar?

Åtgärdsprogrammet är i gång. Den tyska transportmyndigheten KBA testar just nu åtgärden på varje bilmodell för att säkerställa att den inte påverkar vare sig bränsleförbrukning eller prestanda men också att andra faktorer, så som ljudnivåer eller vridmoment i motorn, förblir oförändrade. Detta är en omfattande process, men det viktigaste just nu är att allt sker enligt skolboken och blir rätt.

Bilarna är och förblir säkra att köra och kan framföras som vanligt utan några förbehåll. Den som har frågor eller bara vill diskutera något är välkommen att kontakta oss eller sin lokala återförsäljare.