Godkännandet av Golf-modellerna – En ny fas i Volkswagens åtgärdsarbete

Vid årskiftet inledde Volkswagen arbetet med att åtgärda de bilar som berörs av dieselfrågan. Den första modellen att åtgärdas var Volkswagen Amarok, följt av Audi-modellerna A4, A5 och Q5 samt för Seat Exeo, samtliga med 2,0-liters EA 189-motorer. I slutet av april meddelade Volkswagen att man nu börjar åtgärda de första Golf-modellerna. Golfen är en av Volkswagens mest populära modeller och Volkswagens åtgärdsarbete går därmed in i en ny fas. Att hitta lösningar för respektive modell och mjukvara är ett komplext och krävande arbete.

Utöver modellbeteckning finns det ett antal nyckelfaktorer som särskiljer modellerna och därför kräver särskilda modifieringar av mjukvaran. Det rör sig om tre olika motorvarianter med vardera sex olika växellådstyper. Av dessa finns det fem varumärken med totalt 66 olika modeller med olika utsläppskrav (exempelvis EU 4/5 och 6). Detta sammantaget innebär att totalt 1000 olika mjukvaror behöver utvecklas för att lösa dieselfrågan.

Att utveckla uppdateringen är en komplex process som kan ta mellan sex till tio månader för respektive mjukvara. Processen inleds genom att man definierar vilka uppdateringar som nödvändiga och anpassar dessa till respektive fordon, motor, grad av utsläpp och växellådstyp. Utöver detta måste de omarbetade programmen även uppfylla kraven för VoGolflkswagens interna globala mjukvarustandarder. När modifieringarna väl har tagits fram och implementerats, testas den nya mjukvaran noggrant i både testanläggningar och under verkliga körförhållanden för att säkerställa att målet om att varken prestanda, förbrukning, ljud, eller komfort för respektive modell ska påverkas av uppdateringen.

− Vi är väldigt glada över att vi nu kan börja åtgärda Golf som är en av våra mest populära modeller. Detta innebär att vi nu kommer att kunna påbörja arbetet med att åtgärda många av de bilar som berörs i Sverige. Den tyska transportmyndigheten KBA har bekräftat att åtgärden kan genomföras utan att bränsleförbrukning och prestanda påverkas. Detta är glädjande eftersom Volkswagens mål för åtgärdandet av samtliga modeller är att varken prestanda eller förbrukning ska påverkas, säger Sten Forsberg, chef för Volkswagen Personbilar i Sverige.

För att kunna säkerställa att utsläppskraven uppfylls har hela systemet för bränsleförbrukning setts över. En gedigen översyn har gjorts av processens parametrar, så som graden av avgasåtercirkulation, insprutningens arbetssätt, bränsletryck och turbotryck.

Nu när arbetet med Golf-modellerna är klart, står nästa modell på tur. Takten för åtgärdsarbetet i Sverige är till stora delar avhängigt godkännandeprocessen från den tyska transportmydigheten KBA.

– Arbetet är i full gång och fler modeller kommer att följa. Arbetet här i Sverige fortsätter i den takt som den tyska transportmyndigheten KBA testar, kontrollerar och godkänner att åtgärderna för varje respektive modell uppfyller lagkraven med oförändrad prestanda och bränsleförbrukning, avslutar Sten Forsberg.