Positiva resultat från oberoende test av Passat

Det tyska bilmagasinet Auto Zeitung har undersökt mjukvaruuppdateringen hos Passat 2,0 liters TDI. Resultaten visar på avsevärt minskade kväveoxidutsläpp (NOx), bibehållen prestanda och körupplevelse samt även på minskad bränsleförbrukning.

Testerna genomfördes med två par Passat 2,0 liters TDI Sedan, där det ena var utrustad med den gamla mjukvaran och det andra med den uppdaterade. Utsläppsnivåerna mättes under realistiska körförhållanden – sammanlagt körde man nästan 100 km i södra Tyskland. Bilarna med den gamla mjukvaran uppmätte kväveoxidutsläpp om 711mg/km respektive 638 mg/km och för de uppdaterade bilarna var motsvarande nivåer 553mg/km respektive 596mg/km. Resultaten visar att den uppdaterade mjukvaran med god marginal möter NEDC-kraven.

Auto Zeitung undersökte även hur uppdateringen påverkar prestanda och körupplevelse. Ingen statistiskt signifikant skillnad gick att uppmäta gällande bilarnas prestanda, och alla testförare var överens om att den uppdaterade mjukvaran inte påverkade körupplevelsen, bilens respons eller dess ljudnivåer.

Ett bränsleförbrukningstest genomfördes också för att utreda hur förbrukningen påverkas av den uppdaterade mjukvaran. Under testet roterade förarna mellan bilarna och bilarna utrustades med samma däck för att få så tillförlitliga resultat som möjligt. I båda bilarna med uppdaterad mjukvara uppmättes en minskad bränsleförbrukning om 0,7L/100 km respektive 0,5L/100 km.