Elbilar i fokus i Volkswagens nya koncernstrategi

Förra veckan presenterades Volkswagen-koncernens nya strategi, ”TOGETHER – Strategy 2025”. Den nya strategin utgör startskottet för den största förändringsprocessen i företagets historia och ska etablera Volkswagen som en världsledande leverantör av hållbar mobilitet.

Inom kärnverksamheten satsar man nu på elbilar i stor skala. Bara under de kommande tio åren kommer 30 helt batteridrivna elbilar att lanseras. Målet är att den egna försäljningen av elbilar ska uppgå till mellan två och tre miljoner enheter år 2025, vilket motsvarar cirka 20-25 procent av koncernens totala försäljning. Batteridrivna elbilar blir allt populärare och förväntas stå för ungefär en fjärdedel av den globala personbilsmarknaden om tio år.