TILLSAMMANS – Volkswagens strategi för 2025

Den 22 juni hade Volkswagen sin 56:e årsstämma där koncernchefen Matthias Müller presenterade den nya strategin “TOGETHER – Strategy 2025” inför 3000 aktieägare. Strategin innebär att Volkswagenkoncernen kommer att investera tiotals miljarder kronor under de kommande åren på nya elbilar, självkörande bilar, digitalisering och nya affärsområden som mobilitetstjänster.

Enligt koncernchefen Matthias Müller ska Volkswagenkoncernen lansera fler än 30 elbilsmodeller fram till år 2025. Vid den tidpunkten räknar koncernen med att sälja cirka 2 till 3 miljoner elbilar per år. Försäljningen av elbilar beräknas då utgöra runt 25 procent av koncernens totala försäljning.

Fordon som drivs med bensin- eller dieselmotorer kommer fortsätta stå för en betydande del av försäljningen de närmaste åren. Volkswagen kommer därför intensifiera satsningarna på att miljöanpassa dessa modeller. Partikelfilter kommer successivt att introduceras på nya TSI och TFSI-motorer från juni 2017. Först ut blir nya Volkswagen Tiguan och Audi A5 med 1,4 litersmotor. Åtgärden kommer att minska partikelutsläppen med upp till 90 procent. Upp till 7 miljoner Volkswagenfordon kan årligen komma att utrustas med denna teknik år 2022.

Volkswagenkoncernen befinner sig en snabb förändring enligt koncernchefen Matthias Müller.

– I kombination med eldriften kommer tekniken med självkörande bilar och digitaliseringen att revolutionera koncernens verksamhet på ett sätt som många inte kan föreställa sig. Det är inte bara bilen i sig som kommer att förändras, utan hela sättet vi skapar vår mobilitet. Denna förändring skapar möjligheter som koncernen ska utnyttja, fastslog Matthias Müller.

Under bolagsstämman kom naturligtvis också dieselfrågan upp. Matthias Müller konstaterade att det som hänt inte kan göras ogjort, och att Volkswagen nu måste göra allt för att garantera att företaget agerar korrekt i framtiden. Han betonade betydelsen av integritet och regelefterlevnad.

– Vår erfarenhet de senaste månaderna är att långsiktig framgång bara är möjlig genom värderingsdrivet agerande och beslut som grundar sig på regelefterlevnad. Denna princip ska förankras i koncernen och, vilket är det viktigaste, tillämpas varje dag, menade Müller.

Läs mer om den nya strategin här.