Volkswagen överens om förlikning med amerikanska myndigheter, konsumenter och 44 amerikanska delstater angående TDI-dieselmotorfordon

I går kom Volkswagen överens om förlikning med amerikanska myndigheter, konsumenter och 44 delstater i USA angående de TDI-dieselmotorfordon som berörs av dieselfrågan. I Sverige och Europa åtgärdas de bilar som berörs av frågan på ett smidigt sätt så att de uppfyller kraven utan att bränsleförbrukning, prestanda eller ljudnivåer påverkas. Detta innebär att de svenska kunderna som berörs inte drabbas ekonomiskt. I USA och Kanada är läget däremot annorlunda.

Läs om förlikningen här och läs mer om hur situationen mellan Sverige och Nordamerika skiljer sig åt.