Förtydligande med anledning av de senaste dagarnas rapportering i media

I dagarna har flera medier rapporterat om den förundersökning som Riksenheten mot korruption inledde i januari i år med anledning av dieselfrågan.

Efter att förundersökningen inleddes i januari utökades förundersökningen i februari till att omfatta även misstankar om miljöbrott, vilket flera medier har uppmärksammat under senare tid. Denna misstanke bygger på antagandet att de berörda Volkswagenbilarna har överskridit de europeiska utsläppsnivåer för kväveoxider som krävs för typgodkännande i Sverige.

Volkswagen Sverige välkomnar utredningen, inklusive det nya utredningsarbetet gällande miljöbrott.

 

Vi vill dock samtidigt understryka att samtliga bilar som berörs av dieselfrågan uppfyller samtliga krav som krävs för typgodkännande i Sverige. Vid typgodkännandeprocessen mäts och utvärderas fordonets utsläpp i laboratoriemiljö, inte vid verklig körning. Tester för typgodkännande av fordon utförs av Transportstyrelsen enligt fordonsförordningen (2009:211).

 

När oberoende institut som t ex Transportstyrelsen genomfört mätningar av bilars utsläpp i verklig körning har det visat sig att Volkswagens dieselbilar legat på liknande nivåer som övriga bilmärken. Mer info om det här.

Tester för komponenter och separat teknisk enhet utförs av ackrediterat provningslaboratorium (krav på laboratorium anges i TSFS 2003:29). Volkswagen välkomnar att EU nyligen har gett klartecken för att börja mäta utsläppsvärden vid riktiga körförhållanden. Detta istället för att som tidigare använda särskilda laboratorietester, s.k. RDE (Real Driving Emissions) som standard för att en bil ska få sitt typgodkännande.

 

Klicka här för att läsa mer om vad som krävs för att fordon ska ges typgodkännande i Sverige och här för att läsa mer om Volkswagens syn på Real Driving Emissions.