Integritet i fokus: Together – Strategy 2025

Att vara en förebild på integritetsområdet är en grundpelare i Volkswagens nya strategi ”Together – Strategy 2025”. I ett brev till Volkswagens chefer betonar ledningsgruppen att integritet inte enbart är att ha goda avsikter utan en förutsättning för företagets framtid. Följaktligen har ledningsgruppen lanserat en kampanj som kommer att starta under de närmaste dagarna för att främja en kultur av integritet hos Volkswagen. Kampanjen leds av Christine Hohmann-Dennhardt, styrelseledamot och ansvarig för integritet och juridik.

Kampanjen är tänkt att röra alla aspekter av integritet, och medarbetarnas uppfattning om det.

Med start i slutet av oktober kommer kampanjen att utformas baserat på feedback som just nu samlas in från medarbetarna. De ombeds att beskriva var integritet sätts på prov i deras arbetsvardag – och där den är i riskzonen.

”Vi hoppas att anställda på alla nivåer proaktivt kommer att delta i utformningen av en integritetskultur inom Volkswagen”, säger Hohmann-Dennhardt.

Företagsledningen hoppas på en intensiv diskussion. Samtidigt kommer ledningsgruppen jobba aktivt för att förklara varför integritet är viktigt för företaget.

”Vi är övertygade om integritet måste vara grunden och drivkraften för alla våra handlingar – och det innebär att det är en viktig grund för Volkswagens nya strategi”, säger Hohmann-Dennhardt.

I slutet av kampanjen ska varje enskild medarbetare veta vad ett uppträdande med integritet innebär, och att ett sådant beteende utgör grunden för Volkswagens framgång. Integritet är något som ständigt måste beaktas. Därför måste dialogen om vad som är rätt och ärligt fortsätta även efter kampanjen. Varje medarbetare ska öppet och transparent kunna säga vad de tycker och tänker. På så vis kan vi vara säkra på att Volkswagen främjar och uppmuntrar integritet.