Volkswagen anser att aktieägares stämning saknar grund

Den 21 september rapporterade media om att 1 400 stämningar lämnats in till den regionala domstolen i tyska Braunschweig nära Volkswagens huvudkontor i Wolfsburg. Stämningarna är en följd av fjolårets dieselskandal.

Volkswagenkoncernen anser att man i vederbörlig ordning har uppfyllt sina informationsskyldigheter enligt kapitalmarknadslagen. Denna uppfattning har också bekräftats av en noggrann undersökning av interna och externa jurister. Volkswagenkoncernen anser därför att dessa aktieägares stämning saknar grund.