Volkswagens Euro 6-modeller släpper ut minst kväveoxid i branschen

Volkswagens dieselbilar med nuvarande motorstandard Euro 6 släpper ut minst kväveoxid (NOx) i branschen. Det framgår av en ny studie som Transport & Environment (T&E) publicerade den 19 september. Men Volkswagen siktar på att bli ännu bättre.

Källa: Transport and Environment

Volkswagen släpper ut minst kväveoxid i branschen, men ändå två gånger över gränsvärdet

te

Transport & Environment (T&E) är en miljöorganisation med ungefär 50 medlemsorganisationer från hela Europa, däribland svenska Naturskyddsföreningen. T&E:s uppdrag är att på EU-nivå främja en miljömedveten transportpolitik.

T&E har analyserat data från cirka 230 olika dieselbilsmodeller. Data samlades in från nationella undersökningar gjorda av brittiska, franska och tyska myndigheter samt från ”The EQUA Air Quality Index”, en stor offentlig databas som finansieras av Emissions Analytics. Statistiken bygger till största del på data från verklig körning. I rapporten återges även vilka länders myndigheter som testat samt godkänt respektive bilmodeller. Viktigt att konstatera är att det handlar om bilmodeller med motorstandarden Euro 6, medan dieselskandalen handlade om bilmodeller med den tidigare motorstandarden Euro 5.

Resultaten i rapporten visar att alla bilar som testats med Euro 6 standard släpper ut mer i verklig körning än vad gränsvärdet för kväveoxid tillåter. Vidare ger rapporten förslag på åtgärder där det bland annat efterfrågas bättre och fler tester från myndigheterna.

Idag sker nämligen mätningar i laboratorier men framöver ska dessa kompletteras med tester i verklig körning. EU beslutade så sent som i oktober 2015 att man från och med september 2017 ska börja hålla tester i verklig körning för att avgöra om en bil får säljas på EU-marknaden.

”Resultaten visar att bilar från Volkswagen-koncernen har lägst kväveoxidutsläpp i branschen, men att även vi överstiger gränsvärdet i verklig körning. Det är ett branschproblem att gränsvärdena kontrolleras i testmiljö, medan de är högre i verklig körning. Därför välkomnar Volkswagen att EU under 2017 kommer att använda tester i verklig körning vid typgodkännanden. Den förbrukning konsumenten upplever i dagligt bruk kommer därigenom närmare de via testnormerna angivna värdena. Det är bra för alla parter”, säger Claes Jerveland, VD i Volkswagen Group Sverige.

Dieselfrågan har fått Volkswagen att ta initiativ till stora förändringar av koncernen och branschen, bland annat en ökad satsning på elbilar. Koncernchefen Matthias Müller sa i samband med bolagsstämman den 28 april att elbilar ska bli ett kännetecken för Volkswagen. Redan fram till år 2020 ska företaget lansera ytterligare 20 nya modeller med eldrift.