Volkswagen-koncernen utser internationellt Hållbarhetsråd

  • Nio välrenommerade experter blir rådgivare till företagsledningen
  • Koncernchef Matthias Müller välkomnar extern assistans för strategiska frågor kopplade till hållbarhet och socialt ansvarstagande
  • Ytterligare satsning på företagets hållbarhetsarbete

Volkswagen-koncernen stärker sitt hållbarhetsarbete och utser ett internationellt Hållbarhetsråd på högsta nivå. Rådets medlemmar kommer att bistå koncernledningen inom frågor som handlar om hållbar mobilitet, miljöskydd och socialt ansvarstagande – men också integritet, framtida arbete och digitalisering. Rådet kommer att verka oberoende och har inget krav på att följa några särskilda instruktioner.

Det inledande mötet kommer att äga rum i slutet av oktober i Berlin. På detta möte kommer Hållbarhetsrådet att bestämma sina egna regler för hur man ska verka, ta beslut om ansvarsområden och utse en ordförande.

 

Rådets medlemmar är:

• Prof. Dr. Ottmar Edenhofer – Vice VD Potsdam Institute for Climate Impact Research, Chef för Mercator Research Institute inom Global Commons och Climate Change

• Connie Hedegaard – tidigare EU-komissionär för klimatfrågor

• Prof. Dr. Gesche Joost – Professor vid Konstuniversitetet i Berlin

• Georg Kell – VD FN Global Compact

• Yves Leterme – tidigare vice sekreterare OECD – tidigare premiärminister i Belgien

• Prof. Dr. Gertrude Lübbe-Wolff, tidigare domare Federal Constitutional Court

• Margo T. Oge, tidigare chef för Transportation Air Quality, US Environmental Protection Agency (EPA)

• Michael Sommer, tidigare President Confederation of German Trade Unions (DGB)

• Elhadj As Sy, Generalsekreterare Röda Korset och Röda Halvmånen

 

Matthias Müller, koncernchef för Volkswagen-gruppen säger så här:

– Vi är mycket glada och tacksamma över att vi har kunnat utse de här fantastiska personligheterna till koncernens hållbarhetsråd. Med sina oberoende expertkunskaper och rekommendationer kommer de att bistå oss i våra ansträngningar för att stärka koncernens hållbarhetsarbete. Det kommer att bli ett värdefullt bidrag till vår framgång med att lyfta vårt sociala ansvarstagande och intensifiera dialogen med våra viktigaste partners.

 

Är du journalist och önskar ytterligare information? Kontakta då Marcus Thomasfolk, Informationschef, 08-553 867 97 eller 070-35 896 57, marcus.thomasfolk@volkswagen.se<mailto:marcus.thomasfolk@volkswagen.se

******************

Volkswagen Group Sverige AB är Sveriges största bilimportör och marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT och Porsche. Under 2015 sålde Volkswagen Group Sverige AB och dess märken totalt 93 000 personbilar och hade därmed en marknadsandel på 27 procent av den svenska personbilsmarknaden. Dessutom sålde man 12 600 lätta transportbilar vilket är 28 procent av transportbilsmarknaden. Volkswagen Group Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Europas största biltillverkare Volkswagen AG, som sålde 9,9 miljoner bilar på världsmarknaderna under 2015.