Stabilt förtroende från marknaden

Sedan dieselfrågan inträffade för ett år sedan har många frågat oss hur det går med bilförsäljningen. Nu kan vi summera bilförsäljningen hittills i år fram till och med september när vi passerade årsdagen av dieselfrågan. Siffrorna visar att både Volkswagen Group Sverige och märket Volkswagen Personbilar har en starkare position på den svenska bilmarknaden än för ett år sedan. Vi har både sålt fler bilar i absoluta tal jämför med förra året och ökat vår marknadsandel.

De fina försäljningssiffrorna innebär inte att vi tar dieselfrågan på mindre allvar, men de är ett kvitto på att marknaden har förtroende för Volkswagen och vårt arbete kring bland annat dieselfrågan.

Försäljningsstatistik Jan-sept 2016 Jan-sept 2015 %-andel 2016 %-andel 2015
Volkswagen Personbilar 41611 37742 15,33 15,17
Volkswagen Group Sverige 74841 67906 27,57 27,30