Volkswagen får slutligt godkännande av förlikningsprogram för 2.0 TDI-motorer i USA

Wolfsburg / Herndon VA

Volkswagenkoncernen i USA (Volkswagen) meddelade idag att ett slutligt godkännande av förlikningsprogrammet uppnåtts i domstolen i norra Kalifornien, USA. Förlikningsuppgörelsen är mellan Volkswagen och fordonsägare som representerats av en utsedd kommitté (PSC), för att lösa civila åtal gällande berörda fordon med 2.0 TDI-motorer från Volkswagen och Audi i USA.

Domstolen godkände samtidigt en dom om uppgörelse mellan Volkswagen och amerikanska justitiedepartementet på uppdrag av den amerikanska federala miljöskyddsmyndigheten EPA och delstaten Kalifornien som representerades av och genom California Air Resources Board (CARB) och Kaliforniens statsåklagare; och en dom om uppgörelse mellan Volkswagen och den federala handelskommissionen. Samtliga dessa avtal har kommunicerats tidigare.

”Det slutliga godkännandet av förlikningen för 2.0L TDI är ett viktigt steg i vår strävan att ställa läget till rätta i USA, och vi uppskattar insatserna från alla parter involverade i denna process. Volkswagen fokuserar på att säkerställa att programmet nu genomförs så smidigt som möjligt för alla berörda kunder och har avsatt betydande resurser och personal för att göra denna erfarenhet positiv för kunden”, säger Hinrich J. Woebcken, VD för Volkswagen Group of America, Inc.

Volkswagen fortsätter att fokusera på att lösa andra utestående frågor i USA, och arbetet går nu vidare med att hitta en överenskommelse för kunder med berörda 3.0L TDI V6 dieselmotorer.

 

Detaljer:

Uppgörelsen för fordon i USA med berörda 2.0 TDI-motorer och träder i kraft omgående.

Enligt villkoren i uppgörelsen kommer berörda ägare och leasingtagare ges möjligheten att välja mellan att antingen acceptera ett återköp alternativt säga upp sitt leasingavtal, eller att få en godkänd modifiering av utsläppen för sitt fordon (när och om en sådan blir tillgänglig). Volkswagen kommer också att göra kontantbetalningar till nuvarande och vissa tidigare berörda ägare och leasingtagare.

Volkswagen har också åtagit sig att betala 2,7 miljarder dollar över tre år till en miljöfond, förvaltad av en förvaltare utsedd av domstolen, för att kompensera kväveoxidutsläppen (NOx) från berörda fordon i USA samt investera 2 miljarder dollar under 10 år i förbättrad infrastruktur, tillgänglighet och informationsinitiativ för utsläppsfria fordon.

Följande fordon med 2.0L TDI-motor ingår i förlikningsprogammet:

VW Beetle VW Golf VW Jetta VW Passat Audi A3
2013- 2015 2010-2015 2009-2015 2012-2015 2010-2013; 2015

Enligt deras villkor, är dessa avtal inte avsedda att tillämpas på eller påverka Volkswagens skyldigheter enligt lagar och bestämmelser i någon annan jurisdiktion än USA. Regler för kväveoxidgränser (NOx) för fordon i USA är mycket strängare än i andra delar av världen och motorvarianterna skiljer sig också markant. Detta gör utvecklingen av tekniska lösningar i USA mer utmanande än i Europa och andra delar av världen, där genomförandet av ett godkänt åtgärdsprogram för att modifiera TDI-motorer så att de fullt ut överensstämmer med FN/ECE och europeiska utsläppsstandarder redan har påbörjats genom överenskommelser med berörda myndigheter.