Volkswagen tar steg mot mer realistiska utsläppsvärden

Bilindustrin har hittills redovisat utsläppsvärden baserade på laboratorietester som inte motsvarar verklig körning. Volkswagen inleder nu anpassningen till realistiska värden för förbrukning och utsläpp. Som ett led i detta justeras katalogdata för vissa modeller omedelbart. Detta är bara början på anpassningen till mer verkliga utsläppsvärden.

Under andra kvartalet 2017 räknar Volkswagen med att börja publicera förbrukningssiffror och CO2-värden enligt Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP), en ny global testmetod för att få fram mer korrekta jämförelsevärden än tidigare. Den nya testmetoden innebär dels en ny körcykel som är mer lik verklig körning, dels att bilens vikt och specifikation får större inverkan. En nyhet blir därmed att varje bil kommer få ett individuellt CO2-värde. Två bilar av samma modell med likadan motor och transmission kan få olika utsläppsvärden om exempelvis den ena bilen har utrustning som till exempel medför extra vikt eller inverkan på luftmotståndet.

Senast den 1 september 2018 ska alla nya fordon som registreras i EU redovisa CO2-värden enligt den nya testmetoden.

Sten Forsberg, chef för Volkswagen Personbilar i Sverige, välkomnar anpassningen till verklig körning.

gl_sten-forsberg006 Varför inleder Volkswagen anpassningen nu?

”Dieselfrågan har synliggjort ett problem inom bilbranschen, nämligen att alla de utsläppsvärden vi redovisar bygger på laboratorietester som inte liknar verklig körning. En sådan kundfrånvänd attityd vill vi bort ifrån och de första steg vi tar nu är ett led i detta arbete.”

Du ser alltså positivt på det ändrade testförfarandet?

”Ja, det är jättebra! Volkswagen vill ligga i framkant när det gäller att använda mer realistiska utsläppsvärden. Vi, om någon, är särskilt måna att framtidens tester blir så transparenta och trovärdiga som möjligt för konsumenterna. Vi lider av den nuvarande situationen när de utsläppsvärden som bilindustrin anger inte alls stämmer med verklig körning.”

Hur påverkas konsumenterna av det nya testförfarandet?

”Konsumenterna kan enklare se vad olika bilar egentligen förbrukar och släpper ut. De siffror som hittills redovisats är omöjliga att uppnå i verklig körning. Vi välkomnar att konsumenterna får bättre möjligheter att fatta hållbara beslut eftersom vi nu satsar på att bli ledande inom hållbar mobilitet.”

Finns det inte en risk med att redovisa nya utsläppsvärden som är mer realistiska – att de missuppfattas som högre än konkurrenternas?

”Om man redovisar värden som bättre överensstämmer med verklig körning kommer dessa värden naturligtvis framstå som högre, men det är ju inte så i praktiken. Vi tror därför att konsumenterna kommer uppskatta att få mer realistiska värden och belöna detta.”

Det låter som att tester vid verklig körning är bra även för bilindustrin, men varför har ni då inte drivit på för denna förändring tidigare?

”Det borde ha hänt tidigare, men nu händer det i alla fall och Volkswagen vill gå före. En anledning till trögheten kan vara att det givetvis också innebär utmaningar för industrin. Det finns som vi varit inne på en risk att utsläppen missuppfattas som högre. Och framtida mätmetoder måste både spegla verkliga förhållanden och vara jämförbar mellan olika bilar och märken. Men en mätmetod med verklig körning kommer att införas för nya typgodkännanden i EU från hösten 2017, så hela bilindustrin kommer att behöva gå ditåt.”