Läs mer om skillnader i dieselfrågan mellan Sverige/Europa och USA och Kanada

EU-US

Läs mer här