Volkswagen får klartecken från den tyska transportmyndigheten att åtgärda modeller med 1,6-litersmotorn EA 189 TDI

  • Implementeringen av de tekniska lösningarna inleds för 2,6 miljoner berörda modeller
  • Man har nu givit officiellt klartecken för modeller inom alla storlekar på motorer av typen EA 189 TDI
  • Kunder informeras omgående och ges sedan möjlighet att boka ett verkstadsbesök utan dröjsmål

De tekniska lösningarna för ytterligare 2,6 miljoner fordon med motorer av modellen EA 189 1,6 liter TDI har godkänts av den tyska transportmyndigheten KBA. Därmed kan genomförandet av åtgärder inledas även på fordon med den tredje och sista av de tre motorstorlekar som berörs av dieselfrågan. Fordonsägarna kommer att underrättas efter hand de kommande veckorna och kan därefter beställa tid hos en auktoriserad verkstad vid en tidpunkt som passar dem. 

Åtgärdandet av motorer av modellen EA 189 1,6 liter TDI innefattar en uppdatering av mjukvaran. Därtill kommer en flödesriktare monteras direkt uppströms från luftmassemätaren. Åtgärden beräknas ta mindre än en timma att genomföra.

KBA säger, utan förbehåll, att implementeringen av de tekniska lösningarna för dessa modeller inte orsakar några väsentliga förändringar av bränsleförbrukning, prestanda eller ljudnivåer. KBA har försäkrat detta även för övriga modeller som tidigare godkänts för genomförande av åtgärd. Efter åtgärdande uppfyller fordonen samtliga lagstadgade krav och gällande utsläppsnormer.

Åtgärdandet av fordon med berörda 2-litersmotorer TDI inleddes i början på året. Implementeringen av de tekniska lösningarna för berörda motorer av modellen EA 189 1,2 liter TDI pågår också. Genom KBAs godkännande även av den sista storleksgruppen kommer arbetet med åtgärdande av fordon med den berörda motorn EA 189 1,6 liter TDI snart att inledas. Därmed kommer nu arbete att pågå med att säkerställa att berörda modeller med såväl 1,2-liter som 1,6-liter och 2,0-liter TDI-motorer uppfyller alla krav enligt typgodkännandet.

Volkswagen Group Sverige har informerat berörda kunder i flera steg. Samtliga berörda fordonsägare har brevledes informerats om att deras fordon berörs av åtgärdsprogramet. Så fort en teknisk lösning för en modell har godkänts av KBA och finns tillgänglig för genomförande har fordonsägarna återigen kontaktats och ombetts att boka tid för sitt fordon. Denna information sänds nu ut till de ägare av fordon med 1,6-liter TDI-motor som berörs av det senaste godkännandet från KBA.

Volkswagen fortsätter nu att intensivt arbeta med genomförandet av de tekniska lösningarna och kommer att presentera en tillgänglig åtgärd för alla fordon som berörs av NOx-problemet. Detta görs i nära samarbete med relevanta myndigheter. Kunderna kommer inte att belastas med några kostnader på grund av de tekniska åtgärderna. Som en del av serviceåtgärden erbjuds alla kunder lämplig ersättning av transportmedel, kostnadsfritt.

De berörda fordonen är i tekniskt hänseende säkra och vägdugliga. Under tiden fram till åtgärdandet kan de fortsätta att användas utan begränsningar. De nödvändiga tekniska lösningarna implementeras i Europa i enlighet med ett schema och åtgärdsplan godkänd av KBA.

Är du journalist och önskar ytterligare information? Kontakta då Marcus Thomasfolk, Informationschef, 08-553 867 97 eller 070-35 896 57, marcus.thomasfolk@volkswagen.se<mailto:marcus.thomasfolk@volkswagen.se

******************

Volkswagen Group Sverige AB är Sveriges största bilimportör och marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT och Porsche. Under 2015 sålde Volkswagen Group Sverige AB och dess märken totalt 93 000 personbilar och hade därmed en marknadsandel på 27 procent av den svenska personbilsmarknaden. Dessutom sålde man 12 600 lätta transportbilar vilket är 28 procent av transportbilsmarknaden. Volkswagen Group Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Europas största biltillverkare Volkswagen AG, som sålde 9,9 miljoner bilar på världsmarknaderna under 2015.