TRANSFORM 2025+ Volkswagen presenterar sin strategi för nästa decennium

  • Mondial de l´Automobile 2016 in Paris, Volkswagen Pressekonferenz am 29. September 2016Märkeschefen Diess: Vi vill skapa ett nytt Volkswagen
  • Konsekvent omstrukturering och ompositionering
  • Återgång till hållbar, lönsam tillväxt; rörelsemarginalen ska öka till 6 procent år 2025
  • Investeringar på flera miljarder euro: Volkswagen ska bli globalt marknadsledande inom e-mobilitet år 2025 och utveckla branschens starkaste digitala ekosystem
  • Omvandlingsplaner för regionerna

Volkswagen står inför en omfattande ompositionering. Ledningen för märket Volkswagen har beslutat om TRANSFORM 2025+, ett program som kommer att sätta kursen för varumärket under nästa decennium och framåt. Den nya strategin fokuserar på tydligare varumärkespositionering över de olika regionerna och segmenten, med stöd av betydande effektivitets- och produktivitetsförbättringar. Samtidigt kommer Volkswagen att göra massiva investeringar i e-mobilitet och uppkopplingsmöjligheter. Entusiastiska kunder, intjäningsförmåga som säkerställer en stabil framtid, hållbar mobilitet och en ny teamkultur ska lägga grunden för Volkswagens resa in i framtiden. Den nya visionen är giltig världen över: ”Volkswagen: Moving People Forward ”.

– Våra mål är högt satta och vår strategi är mycket ambitiös. Vi vill dra nytta av förändringar och är fast beslutna att Volkswagen ska bli ledande inom den nya bilindustrin. Under de närmaste åren kommer Volkswagen att förändras radikalt. Väldigt få saker kommer att förbli som de är. Den nya strategin är i slutänden ett omfattande förändringsprogram, sade Herbert Diess, Volkswagens märkeschef.

Omvandling i tre faser

Omorienteringen av Volkswagen-märket ska ske i tre faser. I fas 1, fram till 2020, kommer Volkswagens kärnverksamhet att helt omstruktureras och vara i slutfasen av en omvandling längs hela värdeflödet. Samtidigt kommer företaget att utveckla nya kompetenser. I fas två, fram till 2025, ska Volkswagen att bli ledande inom e-mobilitet baserat på en återgång till ledande och lönsam volymtillverkare. Strategin i denna fas syftar till att skapa en bredare intjäningsbas, exempelvis genom nya mobilitetstjänster. Volkswagen har också för avsikt att spela en nyckelroll i den stora omvandling branschen förväntas genomgå efter 2025. Målet är att ha en ledande roll i en ny värld av mobilitet 2030.

Volkswagen siktar på en globalt ledande position för volymtillverkare

En viktig del av den nya strategin är att vara placerad i den övre delen av volymsegmentet,

nära premiumkonkurrenterna. Hittills har Volkswagen endast uppnått sitt mål att bli volymledande i Kina och Europa. I framtiden satsar Volkswagen på att uppnå denna position över hela världen genom en omläggning av produktstrategin – med en SUV-offensiv i första etappen och en våg av elbilssatsningar i andra etappen. Den nya strategin omfattar också ett enhetligt globalt varumärkessystem med ett nytt designkoncept.

Satsning på e-mobilitet

I framtiden kommer e-mobilitet att vara en del av Volkswagens kärnverksamhet.

– Från 2020 kommer vi att lansera vår omfattande e-mobilitetssatsning. Vi är volymtillverkare, och har för avsikt att spela en nyckelroll när elbilen gör sitt genombrott. Vi riktar inte in oss på nischprodukter, utan på bilmarknadens hjärta. År 2025 vill vi sälja en miljon elbilar per år och vara världsledande inom e-mobilitet. Våra framtida elbilar kommer att bli Volkswagens nya kännetecken, sade Herbert Diess.

Vår e-mobilitetssatsning ska finansieras genom en rad åtgärder, som att sluta tillverka vissa konventionella modeller och modellvarianter med låg volym och låg lönsamhet. Detta kommer att frigöra medel på över 2,5 miljarder euro för e-mobilitet.

Ledande inom uppkoppling

Volkswagen kommer att utveckla en egen digital plattform. Genom denna strategi kan Volkswagen flytta närmare sina kunder och samtidigt uppnå nya intjäningsmöjligheter genom ett omfattande utbud av tjänster. År 2025 räknar Volkswagen med att ha cirka 80 miljoner aktiva användare över hela världen. Därmed skulle Volkswagens digitala ekosystem bli ledande i hela bilindustrin. Volkswagen uppskattar att försäljningsintäkterna från fordonsrelaterade nätverkstjänster kommer att uppgå till cirka 1 miljard euro per år 2025, och att detta affärsområde kan ge ett betydande bidrag till resultatet.

Omvandling inom regionerna

I Nordamerika vill Volkswagen utvecklas från en nischleverantör till en relevant och lönsam volymproducent.

– Vi kommer att öka våra aktiviteter betydligt i USA. Huvudfokus kommer att ligga på de viktigaste segmenten i landet, stora stadsjeepar (SUV) och sedaner. I dessa segment ska vi utöka vårt sortiment kraftigt. I nästa steg tar vi våra nya elbilar till Nordamerika. Under de närmaste åren kommer vi att göra betydande investeringar i elektrisk infrastruktur, fortsatte Diess. Lokal produktion av MEB-fordon (Modular Electric Drive kit) kommer att inledas 2021.

I Kina vill Volkswagen ytterligare stärka sin nuvarande position som volymledande märke genom en SUV-offensiv och genom att snabbt lansera eldrivna fordon, samt dra nytta av potentialen i det starkt växande ekonomisegmentet i Kina. Arbetet med utvecklingen av lämpliga modeller har redan inletts. Även på andra stora marknader som Indien, Sydamerika och Ryssland kommer Volkswagen att satsa på utveckling inom ekonomisegmentet.

Omvandling av företagskultur och organisation

Den strategiska offensiven kommer att stödjas av en omfattande organisationsreform. Omorganisationen har som mål att öka flexibilitet och rörlighet, starkare entreprenörsanda, en öppnare diskussionskultur, plattare hierarkier och mer flexibla arbetsmodeller. Detta i sin tur kommer att backas upp av en ny affärsidé – med specifika mål när det gäller intjäningsförmåga, hållbarhet och att vara en attraktiv arbetsgivare, samt en ny ledarskapsmodell och en bred integritetskampanj.

Lönsam tillväxt genom högre försäljningsintäkter och lägre kostnader

Ledningen för Volkswagen räknar med en betydande ökning av försäljningsintäkterna över de närmaste 10 åren vid ett konsekvent genomförande av TRANSFORM 2025+. Samtidigt ska lönsamheten för varumärket förbättras avsevärt. Rörelsemarginalen ska fördubblas från cirka 2 procent 2015 till 4 procent 2020, med en ytterligare ökning till 6 procent 2025, och med ytterligare förbättringar efter 2025.

Ett viktigt steg mot lönsamhet för att trygga varumärkets framtid är överenskommelsen för framtiden som presenterades den 18 november. Överenskommelsen beräknas ge en positiv resultateffekt på 3,7 miljarder euro per år fram till 2020, där de tyska anläggningarna står för 3,0 miljarder euro.

Under de närmaste åren kommer Volkswagen-märket att hålla sina investeringar på en stabil nivå runt 4,5 miljarder euro. Tillsammans med förbättrad intjäningsförmåga kommer detta att resultera i signifikant positivt nettokassaflöde på medellång sikt.

Är du journalist och önskar ytterligare information? Kontakta då Marcus Thomasfolk, Informationschef, 08-553 867 97 eller 070-35 896 57, marcus.thomasfolk@volkswagen.se<mailto:marcus.thomasfolk@volkswagen.se

******************

Volkswagen Group Sverige AB är Sveriges största bilimportör och marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT och Porsche. Under 2015 sålde Volkswagen Group Sverige AB och dess märken totalt 93 000 personbilar och hade därmed en marknadsandel på 27 procent av den svenska personbilsmarknaden. Dessutom sålde man 12 600 lätta transportbilar vilket är 28 procent av transportbilsmarknaden. Volkswagen Group Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Europas största biltillverkare Volkswagen AG, som sålde 9,9 miljoner bilar på världsmarknaderna under 2015.