Förtydligande om uppgifter i media om våra godkända åtgärder

I fredagens Svenska Dagbladet, även återgivet i bland annat Ny Teknik och andra medier, skrivs om bilarna som berörs av utsläppsfrågan. I artikeln hävdas att den tyska transportstyrelsen KBA flera gånger har underkänt Volkswagens åtgärder för att uppdatera mjukvaran, eftersom de haft negativa konsekvenser på förbrukning och körbarhet. Vi vill gärna ge ett förtydligande i den frågan.

KBA säger, utan förbehåll, att den tekniska åtgärden på dessa modeller inte orsakar några väsentliga förändringar av bränsleförbrukning, prestanda eller ljudnivåer. KBAs omdöme är alltså tydligt: Åtgärdens eventuella påverkan är inte väsentlig och de åtgärdade fordonen uppfyller samtliga lagstadgade krav och utsläppsnormer.

Att godkännandena av åtgärderna tar tid beror på att det är en tekniskt komplex och mycket omfattande process. En teknisk lösning måste testas och godkännas av KBA för varje modellvariant. Både Volkswagen och KBA arbetar nära varandra med att finna lösningar som uppfyller alla lagkrav och inte innebär någon påverkan. Ambitionen är att arbetet ska gå så snabbt och innebära minsta påverkan som möjligt för berörda bilägare.

– Så fort en åtgärd är godkänd av KBA skickas ett brev till alla ägare av den berörda bilmodellen. Därefter kan tid för serviceåtgärden bokas in, säger Marcus Thomasfolk, informationschef, Volkswagen Group.

Andelen berörda bilar som har en tillgänglig åtgärd stiger successivt och Volkswagen räknar med att samtliga eller nästan samtliga berörda bilar ska ha en tillgänglig åtgärd vid årsskiftet. Vi arbetar också hårt för med att berörda bilägare ska lämna in sina bilar för att implementera åtgärderna. För att göra det så smidigt som möjligt kan åtgärden implementeras i samband med en vanlig service. Detta innebär att bilarna inte kallas omedelbart. Istället kommer åtgärderna genomföras i takt med att bilarna successivt lämnas till våra verkstäder för service eller andra typer av verkstadsbesök.

Åtgärden är kostnadsfri och för att underlätta för kunden bistår Volkswagen Group Sverige och återförsäljaren med lånebil eller ersättning för resa till/från verkstaden. Tills dess att åtgärden är genomförd är de berörda bilarna lika säkra som tidigare och kan användas som vanligt.

– Under de återstående veckorna av året ska vi presentera fler godkända åtgärder. För merparten av våra märken kommer vi att komma väldigt nära ambitionen att samtliga modeller ska ha en godkänd åtgärd under året, säger Marcus Thomasfolk, informationschef, Volkswagen Group.