Ny hållbarhetsrapport från Volkswagenkoncernen

I veckan publicerades Volkswagenkoncernens nya hållbarhetsrapport. I samband med detta lanserades även Shift, ett nytt magasin som är tänkt att fungera som en diskussionsplattform kring hållbarhet och reflektera den nya öppenheten i företaget.

Genom ”TOGETHER – Strategy 2025” har Volkswagenkoncernen satt det ambitiösa målet att bli globalt ledande inom hållbar mobilitet. Som en konsekvens av  dieselfrågan har Volkswagen också förändrat sinhållbarhetskommunikation, bl a genom att via Shift tillhandahålla en plattform för öppen och kritisk dialog med externa experter och representanter för intressentgrupper.

Hållbarhetsrapporten har certifierats av oberoende revisorer och följer GRI G4, en global standard för rapportering. Den finns tillgänglig online och kompletteras alltså av det nya initiativet Shift. Magasinet tar bland annat upp frågor med bäring på dieselkrisen, men även relevanta rapporter, kommentarer, debattinlägg och informativ grafik på hållbarhetstemat. Ett stort antal externa experter och kända miljöprofiler medverkar, och ger sina perspektiv på omvandlingen av bilindustrin.

Internationella klimatavtal gör att bBilindustrin kontinuerligt måste sänka fordonsflottans koldioxidutsläpp mot noll till år 2050. Långtgående etiska utmaningar måste hanteras med dataskydd och säkerhet i åtanke. Även om något är möjligt ska det endast genomföras om människor också vill ha det. Detta är också en del av hur vi ser på hållbar mobilitet, säger Müller i en intervju i Shift.

I hållbarhetsrapporten för 2015 kan man läsa att koncernen har bildat ett internationellt hållbarhetsråd samt om framstegen vad gäller förbättrad riskhantering och regelefterlevnad. Volkswagen-koncernen har idag 87 modellversioner med utsläppsnivåer på högst 95 g CO2/km. Utsläppen från koncernens produktion har minskat med 21,5 procent på fem år. I rapporten kan man också läsa om de omkring 200 hållbarhetsprojekt som Volkswagenkoncernen, i samarbete med icke-statliga organisationer och andra parter, under det senaste året har genomfört runt om i världen.

Volkswagen-koncernens hållbarhetsrapport 2015 finns här.