Volkswagen-koncernen får samtliga tekniska åtgärder för TDI-motorer godkända av KBA

  • Den tyska transportmyndigheten KBA godkänner de sista uppdateringarna av dieselmodeller med motortyp EA189
  • Alla berörda kunder kommer inom kort informeras med möjligheten att boka in ett verkstadsbesök

Alla nödvändiga myndighetsgodkännanden från den tyska transportmyndigheten (KBA) har nu utfärdats för serviceåtgärden för dieselfordon med motortyp EA189. I nära samråd med myndigheter kommer berörda varumärken i koncernen under de kommande veckorna att successivt informera fordonsägarna i Europa och på andra marknader. Alla berörda kunder kommer då erbjudas att boka in en tid för serviceåtgärden hos valfri auktoriserad verkstad.

I Sverige har berörda kunder blivit underrättade i en tvåstegsprocess. I det första steget har alla kunder informerats individuellt om att deras fordon påverkas av dieselfrågan. När nu KBA har godkänt de tekniska åtgärderna för samtliga modeller, kommer återstående berörda kunder i Sverige att kontaktas via brev för att boka in en tid hos valfri auktoriserad verkstad.

Den tyska transportmyndigheten har återigen bekräftat att de tekniska åtgärderna för berörda fordon inte på något negativt sätt kommer att påverka bränsleförbrukning, motorprestanda eller ljudnivå. När fordonen har åtgärdats kommer de att uppfylla alla juridiska krav och möta samtliga utsläppsnormer.

Volkswagen har arbetat intensivt med serviceåtgärden och kommer att fortsätta med detta tills samtliga fordon som berörs av dieselfrågan har åtgärdats. Serviceåtgärden är kostnadsfri och kommer inte att medföra några extra kostnader för berörda kunder. Berörda kunder erbjuds vid behov kostnadsfri lånebil under servicebesöket. De nödvändiga tekniska åtgärderna genomförs över hela Europa i enlighet med de tids- och handlingsplaner som har utarbetats i samråd med den tyska transportmyndigheten.

Den tyska transportmyndighetens godkännande omfattar inte berörda fordon i USA och Kanada. Serviceåtgärden för fordon med motortyp EA189 inleds nu även i Sydkorea.

Är du journalist och önskar ytterligare information? Kontakta då Marcus Thomasfolk, Informationschef,
08-553 867 97 eller 070-35 896 57
marcus.thomasfolk@volkswagen.se

Volkswagen Group Sverige AB är Sveriges största bilimportör och marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT och Porsche. Under 2015 sålde Volkswagen Group Sverige AB och dess märken totalt 93 000 personbilar och hade därmed en marknadsandel på 27 procent av den svenska personbilsmarknaden. Dessutom sålde man 12 600 lätta transportbilar vilket är 28 procent av transportbilsmarknaden. Volkswagen Group Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Europas största biltillverkare Volkswagen AG, som sålde 9,9 miljoner bilar på världsmarknaderna under 2015.