[Film] Ny körcykel som bättre motsvarar verklig körning

Det senaste årets händelser i bilvärlden har tydligt visat att laboratorietesterna som godkänner nya bilar inte motsvarar förhållanden under verklig körning. Därför har nya testmetoder beslutats. Under 2017 införs en ny testmetod för avgasprov för tillverkare som ansöker om ett nytt typgodkännande. Detta är bara början på anpassningen till mer verkliga utsläppsvärden.