Volkswagenkoncernen nära förlikningsavtal om rättsliga frågor med amerikanska myndigheter

Volkswagenkoncernen bekräftar att de är i långtgående diskussioner med de amerikanska myndigheterna, där syftet är att nå ett förlikningsavtal gällande civil- och straffrättsliga aspekter kopplade till dieselfrågan i USA. Vidare bekräftar Volkswagenkoncernen att den totala kostnaden beräknas bli 4,3 miljarder dollar.

Ett slutligt godkännande ska behandlas av de amerikanska myndigheterna. Det slutgiltiga förlikningsavtalet behöver också godkännas av Volkswagenkoncernens styrelse och koncernens dotterbolagsstyrelser. Denna fråga kommer behandlas inom mycket snar framtid inom respektive bolag.