Volkswagen välkomnar de rättsliga uppgörelserna i USA

Det är inte lätt att hålla reda på de olika uppgörelser som skett kring dieselfrågan i USA. I mitten av januari bekräftades att Volkswagen ingått ett förlikningsavtal om rättsliga frågor med amerikanska myndigheter. Men detta är bara en av flera rättsliga uppgörelser i USA. För Volkswagens del är uppgörelserna bra eftersom Volkswagen då kan fokusera på framtidsfrågor, menar Claes Jerveland, VD för Volkswagen Group Sverige.

Vad innebär den senaste uppgörelsen?

– Volkswagenkoncernen går med på att betala totalt 4,3 miljarder USD i böter enligt en uppgörelse med de amerikanska myndigheterna. Uppgörelsen inkluderar en förlikning med USAs justitiedepartement för överträdelser som har att göra med dieselfrågan. I uppgörelsen ingår också att Volkswagen ska förstärka sina kontroll- och rapporteringssystem, säger Claes Jerveland.

Vad skiljer denna uppgörelse mot tidigare uppgörelser i USA?

– De handlar om olika saker. I oktober 2016 ingicks en uppgörelse med en amerikansk domstol om hur kunder med berörda 2,0L TDI-motorer hanteras. I december 2016 ingicks en uppgörelse med miljömyndigheterna som gäller 3,0L TDI V6-motorer i USA.

– Vid andra tillfällen under 2016 har Volkswagen ingått uppgörelser som gäller delstater respektive återförsäljare i USA.

Vad händer nu? Blir det fler uppgörelser i USA?

– Enligt det pressmeddelande som koncernen gått ut med pågår fortfarande vissa utredningar. I väntan på dessa kommer koncernen inte att publicera den oberoende advokatutredning som genomförts av dieselfrågan.

Pågår utredningar även i Sverige?

– Ja, det pågår en åklagarutredning som vi välkomnar. De förhör som åklagaren har hållit med oss gjordes för ungefär ett år sedan. Därefter har vi inte blivit kontaktade av åklagaren.

Varför är det så många olika processer och så svårt att följa allt?

– Vi försöker informera tydligt, exempelvis på vwdieselinfo.se. Men man får också ha respekt för att rättssystemen i olika länder skiljer sig åt. Det viktigaste är att vi hjälper myndigheterna i deras arbete.

– Eftersom varje enskild uppgörelse slås upp som en nyhet i medierna, särskilt om det är många dollartecken, är det inte lätt att se helheten. Men faktum är att det är väldigt positivt att detta arbete går framåt. Varje avslutat steg innebär att mer tid kan ägnas åt framtiden, säger Claes Jerveland.