Bilarna renare efter uppdateringen

Europas största bilägarorganisation ADAC har testat de Volkswagenmotorer som berördes av dieselfrågan och funnit att utsläppsnivåerna har minskat betydligt, medan bränsleförbrukning och prestanda inte har påverkats i någon märkbar omfattning.

ADAC, eller Allgemeiner Deutscher Automobil-Club, är Tysklands och Europas största bilägarorganisation. Tysk media rapporterar att organisationen har testat de dieselmotorer som har genomgått Volkswagens serviceåtgärder för berörda motorer. Testerna har både gjorts med EUs nuvarande körcykel som ligger till grund för typgodkännanden och med den nya mer verklighetsnära körcykeln WLTP som börjar introduceras i höst. ADAC har dessutom gjort ett test som de kallar ”Autobahn 130”.

Resultaten är glädjande. Serviceåtgärderna har lett till att utsläppen av kväveoxider har minskat kraftigt, upp till så mycket som 50 procent. Samtidigt har endast obetydliga förändringar uppmätts när det gäller bränsleförbrukning och prestanda.

ADAC har testat alla tre berörda motorstorlekar, 1,6-litersmotorn i Golf, 1,2-litersmotorn i Polo och 2,0-litersmotorn i flera olika bilmodeller. 1,2-litersmotorn och 2,0-litersmotorn har endast fått uppdaterad mjukvara medan 1,6-litersmotorn även har fått en luftflödesriktare monterad.

För 2,0- och 1,2-litersmotorn har utsläppen av kväveoxider sjunkit med en fjärdedel. För 1,6-litersmotorn har utsläppen halverats, enligt ADACs mätningar. Motorernas bränsleförbrukning har i några fall ökat marginellt, men ADAC betraktar detta som acceptabelt och organisationen är positiv till resultaten av serviceåtgärderna.

Samtliga berörda Volkswagenbilar har nu fått en godkänd teknisk lösning. Den tyska godkännandemyndigheten KBA:s tester, som ligger till grund för godkännandet av åtgärderna, har bekräftat att de tekniska åtgärderna för berörda fordon inte på något negativt sätt kommer att påverka bränsleförbrukning, motorprestanda eller ljudnivå. När fordonen har åtgärdats kommer de att uppfylla alla juridiska krav och möta samtliga utsläppsnormer.