Stora framsteg i Volkswagen-koncernens åtgärdsprogram för dieselmotorer

  • Globalt har 3,4 miljoner fordon fått sin mjukvara uppdaterad
  • I Sverige har hittills 66 000 fordon åtgärdats
  • I Tyskland har 1,4 miljoner fordon åtgärdats. Tyskland är därmed det land där flest fordon hittills har åtgärdats.

Volkswagen-koncernen har hittills åtgärdat cirka 3,4 miljoner dieselfordon. Det rör sig om fordon med motorer av modellen EA189 med 1,2; 1,6 och 2,0-litersmotorer. Av dessa utgörs 65 891 av svenska fordon.
Statistiken visar att fordon som redan tidigt under 2016 fick ett godkännande av den tekniska åtgärden till stor del redan fått sin mjukvara uppdaterad vid besök hos serviceverkstäder med motorer av modellen EA189 och EU5 typgodkännande.

Mer än 200 000 fordon adderas nu varje vecka till de globala siffrorna över åtgärdade fordon, sedan Volkswagen-koncernen har fått samtliga officiella tillstånd från den tyska transportmyndigheten KBA som krävs. Volkswagen-koncernen förutspår därför en stark uppgång i siffrorna över fullbordade åtgärder under de kommande veckorna.

Reaktionerna från återförsäljare och kunder är positiva och återförsäljarna har varit väl förberedda på att genomföra de tekniska åtgärderna på berörda fordon. Återkopplingen hittills visar att serviceåtgärderna går smidigt och att majoriteten av kunderna är nöjda med de tekniska lösningarna. En tysk kundenkät som gått ut till mer än 20 000 kunder angående uppdateringen av mjukvara gav serviceutförandet det genomsnittliga betyget 1,5 på en skala från 1 till 5 där 1 är högst betyg.
Även i Sverige är kunderna nöjda med åtgärden på berörda dieselfordon. Av de kunder som genomfört uppdateringen av sitt fordon är andelen som har haft någon form av anmärkning enbart 0,1 procent.

Ladda ner som pdf