Med anledning av publicering i Teknikens Värld

Intervju med Marcus Thomasfolk, informationschef på Volkswagen Group Sverige, med anledning av den artikel som Teknikens Värld publicerat den 29 mars 2017.

Teknikens Värld har låtit utföra egna tester av bilar som berörs av dieselfrågan och åtgärdats som visar att prestandan har försämrats efter uppdateringen. Detta resultat skiljer sig helt från den tyska transportmyndigheten KBAs motsvarande tester där KBA konstaterat att prestandan inte påverkats på de bilar som åtgärdats. Även ADAC, Europas största bilistorganisation har gjort oberoende tester och kommit till samma slutsats som KBA.

Vad är din inledande kommentar till artikeln i Teknikens Värld?

Vi är förvånade. Vi har uppdaterat mer än fyra miljoner bilar utan att några liknande resultat framkommit. Inte heller i de oberoende tester som gjorts av några av Europas största bilistorganisationer har man fått liknande resultat. Vi tittar naturligtvis på alla mätningar och just därför är vi också intresserade att titta närmare på Teknikens Världs test och se hur det genomförts. Vi har bett tidningen om mer information om detta och vill så fort som möjligt skicka en teknisk expert från Tyskland för att tillsammans med Teknikens Värld gå igenom hur testerna har genomförts så att vi kan bemöta frågan.

Om man som kund känner igen sig i att man fått en annan bil efter uppdateringen, vad ska man göra då?

Vi tar givetvis alla kunders oro på allvar. Om du uppfattar att det är något fel på bilen rekommenderar vi att du kontaktar en av våra verkstäder som kan kontrollera vad som kan vara orsaken.

Teknikens Värld menar att Volkswagen har fått flera klagomål från kunder som anser att deras bilar presterar sämre. Finns det ett stort antal kunder som poängterat detta?

Nej, faktum är att de flesta som berörs av dieselfrågan är nöjda med hur vi hanterat den. Vi har gjort undersökningar som visar att de flesta är mycket nöjda efter uppdateringen. Totalt har mindre än en procent lämnat något klagomål. Och grundläggande är också att det handlar om en åtgärd där en myndighet testat och godkänt att prestanda och förbrukning är oförändrade.

Se filmen där Marcus Thomasfolk, kommenterar uppgifterna från Teknikens Värld.