Volkswagen träffade Teknikens Värld

Den 6 april träffade experter från Volkswagen Teknikens Värld med anledning av tidningens tester av uppdaterade dieselbilar.

Teknikens Världs mätningar av ett tiotal uppdaterade dieselbilar från VW-gruppen fick spridning i slutet av mars. Tidningen hävdar att uppdateringen påverkat vridmomentskurvor, prestanda och bränsleförbrukning.

Volkswagen bemötte redan då påståendena. Synpunkterna från berörda bilägare har nämligen varit mycket få och åtgärderna är dessutom mycket noggrant testade och godkända av extern part. I samband med detta gav vi ett löfte till Teknikens Värld om att låta dem möta en teknisk expert från Volkswagens utvecklingsavdelning.

Detta möte skedde den 6 april, när Markus Köhne, chef för dieselutveckling samt Nicolai Laude, talesperson i dieselfrågan kom till Stockholm.

Under mötet med Teknikens Värld redogjorde Markus Köhne för vilken känslighet det finns när ett test genomförs. Volkswagen själva ställer alltid bilen i testbänken och gör ett första test. Därefter genomför man uppdateringen, fortfarande med bilen kvar i testbänken. Därefter gör man ett nytt test.

– Vi har resurser att genomföra testerna på det sättet och först då kan man vara säker på att få ett korrekt resultat. Att först testa bilen, sedan köra den till en verkstad för att göra uppdateringen, och sedan köra den tillbaka till testbänken är förenat med många felkällor. Man kan räkna med att det kan finnas en felmarginal på 10-20 procent i de fallen.

På mötet redogjorde Markus Köhne också för hur Volkswagens åtgärd fungerar och vad som ligger bakom den. Enligt Köhne är uppdateringen inte utformad så att vridmomentet kan påverkas.

Nicolai Laude tillade att omfattande tester har gjorts av myndigheter i Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Sydkorea, Taiwan med mera – men även av bilistorganisationer och olika motortidningar världen över. Även vridmomentskurvor har granskats men ingen har hittills kommit fram till samma resultat som Teknikens Värld.

Volkswagen AG har hittills uppdaterat 4,2 miljoner bilar i Europa, över 83 000 av dessa i Sverige. Andelen kundklagomål ligger fortsatt stabilt klart under en procent.

– Att det skulle finnas klagomål var helt väntat. Något annat hade förvånat oss. I vissa fall har vi valt att gått på djupet med en kundbil där det funnits klagomål. Inte i ett enda fall har problemet visat sig ha med åtgärden att göra, sade Nicolai Laude.

Volkswagens experter fick ta emot testdata från Teknikens Världs tester och kommer nu att göra ytterligare fördjupade analyser av resultatet.

Med på mötet med Teknikens Värld fanns även Volkswagen Group Sveriges informationschef Marcus Thomasfolk.

– Jag tycker att vi hade ett mycket bra möte med Teknikens Värld. Förhoppningsvis fick de en förståelse för hur omfattande tester Volkswagen genomfört innan vi började genomföra åtgärderna. Man har bland annat köpt in mer än 1000 begagnade bilar för detta och har kört mer än 80 miljoner testkilometer, säger Marcus Thomasfolk och tillägger:

– Våra tyska kollegor avslutade med att bjuda in Teknikens Värld till Volkswagens fabrik i Wolfsburg för att i detalj ta del av hur man jobbar med detta.