Analys av Teknikens Världs tester [Slutrapport]

Den 6 april träffade experter från Volkswagen Teknikens Värld med anledning av de tester tidningens låtit utföra av bilar som fått en teknisk åtgärd med anledning av den felaktiga mjukvara som upptäckts i vissa dieselbilar. Vid mötet fick Volkswagen tillgång till dokumentation av testerna. Volkswagen har därefter analyserat testerna och resultaten presenteras nu i en slutrapport.

Teknikens Världs mätningar av ett tiotal uppdaterade dieselbilar från VW-gruppen fick stor spridning i slutet av mars. Enligt tidningen visar testerna, samt läsarnas upplevelser, att den tekniska åtgärden påverkat vridmomentskurvor, prestanda och bränsleförbrukning.

Teknikens Värld är långt ifrån ensamma om att ha utfört tester av åtgärdade dieselbilar. Men Teknikens Värld är ensamma om att ha konstaterat att bilarna påverkats. Omfattande tester har gjorts av myndigheter i bland annat Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Sydkorea och Taiwan. Tester har också gjorts av bilistorganisationer och olika motortidningar världen över. Ingen annan har hittills kommit fram till samma resultat som Teknikens Värld

Mot denna bakgrund har Volkswagen gjort en mycket ingående granskning av Teknikens Världs testmetod. Flera allvarliga felkällor har kunnat konstateras, däribland följande:

  • Det fel som haft störst påverkan är att det varit inkonsekvent (samt felaktig) effektkorrigering i testerna. Detta har gett stor skillnad i normeffekten som också ligger till grund för vridmomentberäkningen.
  • Bilarna har i flera fall körts mer än ett år mellan testerna och upp till 2300 mil. I ett korrekt förfarande ska bilen aldrig lämna testbänken mellan testerna, så att inga yttre faktorer kan påverka resultatet.
  • Testet har i något fall inte utförts med samma växel vid första respektive andra testtillfället, vilket omöjliggör jämförelse av vridmomentkurvor.
  • Den fläkt som använts har haft otillräcklig kapacitet. Det gör att ett normalt förhållande inte kan efterliknas i tillräckligt hög grad.
  • Bränsletillförseln har kommit från ett öppet system under testerna. I test måste det vara säkerställt att bränsletillförseln (tryck, temperatur) stämmer överens med tillverkarens föreskrifter. Är trycket otillräckligt kan man få en förlust på upp till 12 Nm.

Felkällorna är så allvarliga att testerna inte är tillförlitliga. Det bristfälliga tillvägagångssättet har haft en avgörande inverkan på de redovisade testresultaten.

Läs rapporten i sin helhet här.