Trendmässig minskning av EGR-reparationer

Under våren har frågan om EGR-ventiler diskuterats i anslutning till Volkswagens åtgärdsprogram. EGR-ventilen styr återföringen av avgaser till motorns förbränningsrum och är en viktig del för att en modern bil ska ha låga utsläpp.

Uppdateringen av dieselbilarna innebär att EGR-ventilen får jobba något mer än tidigare. Enligt Lars Hagstedt, chef för Volkswagen Group Sveriges produkttekniska enhet, påverkar inte uppdateringen livslängden på EGR-ventilen.

– EGR-ventilen påverkas av många faktorer. Förarens körsätt har stor betydelse för hur mycket EGR-ventilen behöver jobba. Vår åtgärd på dieselbilarna har inte någon inverkan på livslängden på ventilen. Det har gjorts omfattande tester i Volkswagens fabrik och har av dessa inte kunnat se tecken på att livslängden påverkats av åtgärden.

Under våren har man också pratat om att partikelfiltret behöver regeneras oftare. Vad innebär det?

– När man återför avgaser in i förbränningsrummet kan det bildas mer sot. Av just den anledningen har man ändrat insprutningsförloppet av bränsle så att den ökade sotbildningen bränns bort. Utöver detta kan partikelfiltret behöva rena sig själv något oftare. På fackspråk säger vi att filtret regenereras, vilket sker automatiskt med hjälp av värme. Enligt vad vi kunnat utläsa från de tester som utförts i fabrik, påverkas inte livslängden på partikelfiltret heller av detta.

Hur ser det ut i verkligheten?

– Vi har en sjunkande trend när det gäller EGR-reparationer hos våra märkesverkstäder. I nuläget har vi uppdaterat cirka 90 000 bilar i Sverige och snart fem miljoner totalt i Europa. Vi har väldigt få negativa synpunkter från kunderna.

– Under våren är det alltid en ökning av antalet EGR-reparationer, vilket har flera olika orsaker. Även denna vår har vi sett en sådan ökning av antalet EGR-reparationer, säger Lars Hagstedt.