Volkswagen ökar ansträngningarna för att åtgärda bilar

Samtliga berörda dieselbilar har idag en tillgänglig teknisk åtgärd som kan genomföras på närmaste märkesverkstad. Redan har mer än 5 miljoner bilar åtgärdats i Europa samt nära 100 000 i Sverige. Nu ökas ansträngningarna ytterligare för att åtgärden ska genomföras på fler bilar.

– Vi har nu en myndighetsgodkänd åtgärd för alla bilar och kan fokusera vårt arbete på att få in bilarna till verkstäderna, säger Marcus Thomasfolk, informationschef för Volkswagen Group Sverige.

Under våren har det förekommit spekulationer i media om att vissa delar i avgasbehandlingssystemet påverkas negativt av den tekniska åtgärden. Det finns inget som bekräftar detta och det har inte konstaterats i de omfattande tester som gjorts av Volkswagenkoncernen.

– Vi vill dock göra allt för att minska eventuell oro hos berörda bilägare i syfte att underlätta ett genomförande av den tekniska åtgärden. Därför införs nu en förtroendeskapande åtgärd – Trust Building Measure, säger Marcus Thomasfolk.

Med Trust Building Measure informerar Volkswagen/Audi/Skoda/Seat sina kunder om att man kommer att beakta klagomål som fastställs ha uppkommit till följd av implementeringen av den tekniska åtgärden på fordon med dieselmotor av typ EA189. Trust Building Measure omfattar 11 komponenter i avgasbehandlingssystemet och innebär att ägare till fordon med fullständig servicehistorik har möjlighet att kostnadsfritt åtgärda dessa komponenter.

Frågor och svar om Trust Building Measure

Vad är Volkswagen/ Audi/Skoda/ Seats Trust Building Measure?

Med Trust Building Measure informerar Volkswagen/ Audi/Skoda/ Seat sina kunder om att man kommer att beakta klagomål som fastställs ha uppkommit till följd av implementeringen av den tekniska åtgärden på fordon med dieselmotor av typ EA189, och som berör vissa delar av motorn och avgasbehandlingssystemet. Trust Building Measure gäller under 24 månader från det att den tekniska åtgärden genomförts på fordonet, och endast för fordon som gått mindre än 250 000 km när Trust Building Measure implementeras (beroende på vad som inträffar först).

Volkswagen/ Audi/Skoda/ Seat har hela tiden sagt att implementeringen av den tekniska åtgärden inte har någon negativ verkan på bränsleförbrukning, CO2-utsläpp, motoreffekt, vridmoment, buller eller motorns eller dess komponenters livslängd. Alla uppgifter som är relevanta för typgodkännande av fordonet kommer att förbli giltiga. Kontrollmyndigheterna har uttryckligen bekräftat att lagkraven är uppfyllda. Bekräftelsen gäller också livslängdskraven för systemen för utsläppskontroll. Trust Building Measures påverkar inte denna ståndpunkt.

Med Trust Building Measure skickar Volkswagen/ Audi/Skoda/ Seat en tydlig signal om att uppdateringen inte har någon negativ verkan på fordonets livslängd. Denna åtgärd bör stärka kundernas förtroende för den tekniska åtgärden och uppmuntra fler kunder att låta uppdatera sina bilar.

Kunder kan snart få detaljerad information om villkoren för och omfattningen av Trust Building Measure från alla auktoriserade återförsäljare och verkstäder för just sitt märke.

Vilka märken erbjuder Trust Building Measure och vilka modeller berörs?

Trust Building Measure gäller för alla modeller från Volkswagen, Audi, Seat, Skoda och Volkswagen Commercial Vehicles med dieselmotor av typ EA189, vilka erhållit den tekniska åtgärden.

Vem gäller Trust Building Measure för?

Trust Building Measure kommer att erbjudas alla Volkswagen/ Audi/Skoda/ Seat -kunder vars fordon har dieselmotor av typ EA189, och som låter uppdatera sitt fordon som en del av serviceåtgärd23R7/ 23Q7/ 23R6/ 23S1 i samband med dieselärendet. Den gäller endast för fordon som gått mindre än 250 000 km när Trust Building Measure implementeras. För att ha rätt att ta del av åtgärden måste kunden kunna visa att allt service- och underhållsarbete som rekommenderas av tillverkaren har utförts (det vill säga detta gäller fordon med fullständig servicehistorik).

Trust Building Measure omfattar också alla kunder vars fordon redan erhållit den tekniska åtgärden, från det datum då den genomfördes under förutsättning att alla andra krav rörande Trust Building Measure är uppfyllda). Trust Building Measure är kopplad till chassinumret och övergår till den nya ägaren, om fordonet sålts inom den 24-månadersperiod som anges i tillämpningskriterierna.

Trust Building Measure gäller i hela världen, utom i USA, Kanada och Sydkorea, som omfattas av andra föreskrifter.

Vilka komponenter omfattas av Trust Building Measure?

Trust Building Measure omfattar totalt 11 komponenter i systemet för avgasåterföring, systemet för bränsleinsprutning samt systemet för avgasefterbehandling: lambdasond, temperaturgivare, EGR-styrventil, ventil för avgasåterföring, differenstrycksgivare för avgasåterföring, insprutningsventil, högtryckspump, bränsleledning, tryckregleringsventil, tryckgivare, högtrycksledningar.

Trust Building Measure påverkar inte Volkswagen/ Audi/Skoda/ Seats ståndpunkt att de tekniska åtgärderna inte har någon negativ verkan på motorns eller dess komponenters livslängd. Kontrollmyndigheterna har bekräftat att de tekniska åtgärderna uppfyller alla lagkrav och inte har någon negativ verkan på bränsleförbrukning, CO2-utsläpp, motoreffekt, vridmoment eller buller.

Vilka är villkoren för Trust Building Measure? 

Utöver de villkor som anges ovan:

1, Trust Building Measure

 • kan endast riktas mot, bedömas av och tillämpas av en auktoriserad återförsäljare
 • omfattar endast klagomål rörande använda material och utfört arbete på följande komponenter i EGR-systemet, bränsleinsprutningssystemet samt systemet för avgasefterbehandling: lambdasond, temperaturgivare, EGRstyrventil, EGR-ventil, EGR-differenstrycksgivare, insprutningsventil, högtryckspump, bränsleledning, tryckregleringsventil, tryckgivare, högtrycksledningar
 • gäller inte ersättningsfordon, utlägg, skador etc.

2, under förutsättning att

 • det berörda fordonet med EA189 har deltagit i serviceåtgärd 23R7/ 23Q7/ 23R6/ 23S1
 • fordonet har servats korrekt i enlighet med serviceschema, uppdateringar och återkallanden enligt Volkswagen/ Audi/Skoda/ Seats krav

3, och under förutsättning att ingen av följande situationer råder:

 • fall av naturligt slitage, det vill säga att fordonet försämrats till följd av slitage
 • att ägaren eller en icke auktoriserad servicepartner eller återförsäljare på icke korrekt sätt har reparerat, servat eller skött fordonet (till exempel genom att använda andra reservdelar än originalreservdelar etc.)
 • instruktioner för handhavande, behandling och skötsel av fordonet i till exempel bruksanvisningen inte har följts
 • fordonet har skadats av tredje part eller externa förhållanden, som olycka, åska/hagel, översvämning etc., vilket orsakat den skada klagomålet gäller
 • problem med partikelfiltret vilket orsakas av askbelastning
 • delar har byggts in i fordonet eller fordonet har ändrats på obehörigt sätt, till exempel genom trimning eller chiptrimning
 • fordonet har använts felaktigt, till exempel för motortävling eller överbelastats
 • fordonsinnehavaren har inte inkommit med klagomål inom rimlig tid
 • fordonsinnehavaren har inte givit Volkswagen/ Audi/Skoda/ Seat rimlig tid att hantera problemet.

Gäller Trust Building Measure även om mitt fordon redan har genomgått den tekniska åtgärden?

Ja. Som anges ovan omfattar Trust Building Measure även alla kunder vars berättigade fordon redan har erhållit den tekniska åtgärden, från det datum då den erhölls (under förutsättning att alla andra krav rörande Trust Building Measure är uppfyllda).

Om kunden redan haft kostnader för utfört relevant arbete på sin bil, vilket kunden uppger var nödvändigt att utföra på grund av implementeringen av den tekniska åtgärden, kommer Volkswagen/Audi/Skoda/Seat att åta sig att undersöka huruvida dessa kostnader täcks av Volkswagen/Audi/Skoda/Seat.  Alla ersättningsanspråk för sådana kostnader måste framställas till en auktoriserad Volkswagen/Audi/Skoda/Seat -servicepartner i det land där arbetet utfördes senast den 31 december 2017.